'Artificial Intelligence meets human intelligence', lessen uit een inspirerende avond

Op 5 September 2018 organiseerden Trends, element61 en Moore Belgium (de groep waartoe element61 behoort) een avond-seminarie rond "Artificiele Intelligentie". Naar aanleiding van het event schreef Bart Van Der Vurst, Data Science & Strategy Competence Lead bij element61, dit verslag.

Artificial Intelligence, vandaag de dag niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en een hot topic voor vele werkgevers en ondernemers. Samen met Trends bracht Moore Belgium daarom drie topsprekers bij elkaar, wereldvermaard in AI, robotisering en wat dit betekent voor onze toekomst. Met meer dan 250 aanwezigen uit diverse sectoren zagen we dat AI niet langer enkel een buzzword en hype is, maar dat het naast de bekende voorbeelden uit films, boeken en artikels, reeds heel concreet wordt toegepast in verschillende industrieën. We delen graag een samenvatting en terugblik op deze boeiende en innovatieve avond.

Eerste spreker van de avond: Jonathan Berte, CEO & Co-founder van Robovision, een Gents bedrijf gespecialiseerd in toegepaste ‘Deep Learning’. Een tak binnen AI waarbij geen voorverwerking meer gebeurt van de data (i.e., feature engineering), maar het algoritme a.d.h.v. wiskunde zelf leert o.b.v. veel voorbeelden (veel data) en/of trial en error.

Jonathan bracht een mooie kijk op concrete toepassingen in diverse sectoren:

  • In de landbouw: het slim aansturen van robots in het vastnemen van planten.
  • In de publieke veiligheid: het herkennen van individuen en gedrag.
  • In de medische sector: het herkennen van diagnoses uit scans.

Al deze toepassingen vertrekken vanuit een leerproces waarbij AI algoritmes o.b.v. heel veel gelabelde voorbeelden patronen herkennen en automatisch aanleren. Omdat het succes van vele AI toepassingen dus gelinkt is aan het aanbod van die gelabelde voorbeelden, ontwikkelde Robovision een platform, gelijkaardig aan Amazon Turf, waar via crowdsourcing duizenden mensen kunnen bijdragen in het labelen van foto’s, aanduiden van punten en classificeren van voorbeelden.

Ans De Vos, Hoogleraar aan de Antwerp Management School en coördinator van het expertisecentrum Next Generation Work, nam een andere invalshoek en reflecteerde over de impact van AI op de werkomgeving en dus op organisaties. We leerden dat het ook aan de organisaties is om deze veranderingen voor werknemers te ondersteunen en dus in te zetten op:

  • Een nieuwe carrièreladder waar via jobrotatie en stages (zowel intern als extern) een werknemer zich verrijkt met skills en ervaringen.
  • Meer ‘engagement’ waar werknemers intenser betrokken zijn bij veranderingen en processen.
  • Meer ‘ownership’ waar werknemers verantwoordelijkheid krijgen en dit op alle niveaus.

Hoogleraar De Vos duidde ook op het stijgend belang van soft skills, creativiteit en flexibiliteit. Waar we ons als werkgever wapenen tegen deze veranderingen door het zoeken van de ideale kandidaat met alle hard skills die we kunnen bedenken, moeten we vooral ook investeren in mensen m.b.t. hun menselijk en sociaal kapitaal.

Als keynote verwelkomden we Pieter Abbeel, Professor aan UC Berkeley en als ondernemer stichter van Covariant.ai en Gradescope. Als internationale AI pionier nam hij ons mee in een duidelijke uiteenzetting over welke types van ‘deep learning’ er nu allemaal bestaan en wanneer dewelke zijn nut heeft:

  • ‘Supervised learning’: ondersteund door heel veel training data kunnen we b.v. een algoritme trainen om foto’s te labelen met een zin.
  • ‘Reinforcement learning’: o.b.v. trial & error en heel veel ‘compute’ power (rekenkracht) kunnen we robots leren stappen of videospelletjes leren winnen.
  • ‘Unsupervised learning’: hierbij vertrekken we van wat we willen bereiken en rekenen dan terug naar hoe dit er dan moet uitzien.

Pieter deelde met ons de mogelijkheden die hij ziet voor AI in bijna alle industrieën, maar haalde ook de uitdagingen en gevaren aan van de evoluties in AI. Met de kernvraag “Hoeveel makkelijker is het om een AI te bouwen die ten goede werkt van enkelen vs. een AI nuttig voor iedereen?”, maakte hij de link met de geopolitieke uitdagingen in ‘de zoektocht naar de beste AI’ en het feit dat coördinatie van de innovators zeer belangrijk is om die beste AI ooit te kunnen bereiken.

Tot slot gingen we tijdens een panelgesprek dieper in op de uitdagingen van AI en bediscussieerden we vragen zoals waar AI vandaag goed en niet goed in is, wat de rol van de mens is en wat AI nog zal tegenhouden in de komende jaren. Een boeiend gesprek en voor velen ook de perfecte voorzet om hierover na te praten tijdens het walking diner.

Vanuit Moore Belgium blikken we terug op een leerrijke avond en kijken we al uit naar onze volgende Data & AI evenementen, waarop we u met veel plezier ontvangen. Praat u graag verder over AI in uw organisatie, kan u ons ook altijd bereiken op info@element61.be.