Anaplan

Anaplan is een web gebaseerde, organisatie brede, 100% cloud-platform voor business planning, budgetering & forecasting. Anaplan is eveneens de naam van de organisatie dewelke het platform creëerde.