Activity based costing

Activity based costing is een kostprijsmethode. Uitgangspunt bij deze methode is dat om producten of diensten tot stand te brengen activiteiten moeten worden uitgevoerd. Om die activiteiten uit te voeren worden productiemiddelen (resources) ingezet die kosten met zich meebrengen. Het toepassen van ABC gaat in twee stappen. In de eerste stap worden de kosten van de productiemiddelen die verbruikt worden door activiteiten met behulp van zogenaamde kostenverdeelsleutels (resource drivers) toegewezen. In de tweede stap worden de kosten van activiteiten aan de kostenobjecten toegewezen met behulp van activiteitenverdeelsleutels (activity drivers). De toepassing van deze twee stappen leidt er toe dat zowel de directe als de indirecte kosten (zo veel mogelijk) op basis van causale verbanden worden toegewezen.