Statistisch Data Warehouse

Het team is verantwoordelijk voor de uitwerking van een openbaar statistiekbeleid en vormt het coördinerend centrum van een netwerk van statistiekproducenten.
Hun taken bestaan onder andere uit de:
  • coördinatie van een netwerk in de hele Vlaamse overheid gericht op de coherente en onafhankelijke productie en verspreiding van openbare statistieken en analyse, in samenspraak met statistiekproducenten in de Vlaamse overheid
  • productie en ontsluiting van statistieken en analyses voor een zo breed mogelijke gebruikersbasis (burgers, onderzoekers, ondernemers, …)