Business Intelligence reporting

Verhelst gebruikt op vandaag zowel QlikView als Qlik Sense voor hun Business Intelligence rapporteringen.

Momenteel worden bestaande QlikView rapporten actief gemigreerd naar Qlik Sense. In QlikView worden de verschillende databronnen samengebracht zodat men centraal alle business data kan analyseren binnen één omgeving.

De databronnen zijn ondermeer Progress, Acces en Excel. De rapporten worden zeer intensief gebruikt voor zowel operationele (verkoop, aankoop, voorraden, prijsopvoering zowel voor klanten als leveranciers) als financiële analyse, met in het financiële luik een (cruciaal en gedetailleerd) een aging- en consolidatierapport over alle bedrijven onder de Aldaver holding (waar Verhelst Bouwmaterialen deel van uitmaakt).

Customer

Related Technologies