KHMechelen en element61 onderzoeken potentieel van Business Intelligence ‘in the cloud’ voor KMO’s

SaaS (Software as a Service) en BI (Business Intelligence), beiden snel groeiende ICT toepassingen

Grote ondernemingen maken reeds ruime tijd gebruik van Business Intelligence-oplossingen, oplossingen om een beter zicht te krijgen op bedrijfsinformatie en performantie van de onderneming. Volgens onderzoeksbureau Gartner zijn investeringen hierin wereldwijd al 4 jaar op rij de hoogste prioriteit voor CIO en CFO. Ook KMOs trachten steeds meer gebruik te gaan maken van dergelijke Business Intelligence-oplossingen. Naast de aanschaf van de Business Intelligence oplossing dient de KMO dan ook de noodzakelijke hardware te selecteren, aankopen en installeren, operatingsystemen te kiezen en up-to date te houden en de BI configuratie nadien blijvend beheren. Deze huidige stand-alone benadering blijkt een hoge drempel te vormen voor de acceptatie en ingebruikname van Business Intelligence in veel KMOs. Nochtans zijn er succesvolle voorbeelden van KMO’s die de stap hebben gezet, zoals bewezen werd op de recente KMO-IT-dag. Het onvoldoende gebruiken van deze kennis in het bedrijfsbeleid kan de groei en concurrentiepositie van heel wat Vlaamse KMO’s vertragen.

Een Software als een Service opstelling (SaaS – hosted – "in the cloud”) -op zichzelf een compleet nieuwe en vernieuwende aanpak voor automatisering- voor Business Intelligence, specifiek gericht op de KMO vormt hiervoor de oplossing, gezien alle bekommernissen en investeringen rond hardware, software, onderhoud, opleiding en support vervangen worden door een geïntegreerde "pay as you go" formule zonder alle kopzorgen rond de rest van de infrastructuur. De focus kan liggen op het ter beschikking krijgen en analyseren van de bedrijfsinformatie.

Een gemeenschappelijk project van KHMechelen en element61

In het licht van deze problematiek bundelen KHMechelen en element61 hun expertise. De hoofddoelstelling van het project is een efficiënte en strategische bedrijfswerking te bevorderen en bestaande middelen bij KMO’s beter aan te wenden door de implementatie van een SaaS-Business Intelligence-platform.

Promotor KHM zal instaan voor het vooronderzoek, de kennisvalorisatie en disseminatie van de mogelijkheden van het aanbieden van BI als een SaaS binnen KMO’s. Op basis van een vergelijkend onderzoek en diepgaand assesment naar de key SaaS BI spelers in de markt is het de bedoeling KMO’s de meest geschikte SaaS-BI-applicatie aan te bieden. Zo zal er op basis van een set onafhankelijke indicatoren een keuze gemaakt worden op basis van de behoeftes en functionaliteiten die belangrijk zijn voor KMO’s in een Saas-opstelling. Via een online bevraging zal aanvankelijk een inventarisatie gebeuren van deze behoeftes en de huidige knelpunten rond BI-implementatie bij KMOs.

Co-promotor element61 zal instaan voor de strategische en technologische begeleiding van de op te zetten omgeving bij de participerende KMO’s en zal zijn netwerk met software-vendors, hardware-vendors en beroepsorganisaties aanwenden om een breder platform te creëren voor het project.

KMO’s gezocht voor pilootproject en roll-out

In totaal zullen 7 KMO’s begeleid worden bij de implementatie van Saas-BI in hun onderneming. Het project zal over twee jaar lopen. Het project start in januari 2010. Het nieuwe SaaS BI project wordt voorgesteld tijdens het BI-congres van 1 april 2010 in de KHMechelen.

Twee geselecteerde KMO’s zullen fungeren als pilootproject . Welke stappen moeten ze doorlopen voor een implementatie, wat is de typische duurtijd, welke moeilijkheden worden in de onderneming ervaren? Daarna volgt de roll-out naar meerdere KMO’s die aan het project willen deelnemen en bereid zijn om actief mee te werken aan de implementatie van een SaaS BI platform. Na een haalbaarheidsonderzoek zal op basis van de methologie gebruikt bij de pilootprojecten een begeleidingsproject plan worden opgesteld met iedere KMO. Aan het einde van het project worden de resultaten en bevindingen gepubliceerd in een eindrapport en voorgesteld tijdens KMO infosessies.

Met dank aan en steun van

De totale financiering van het project bedraagt 539.055 euro waarvan 40% of 215.622 euro via subsidie van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en 45% of 242.574,75 euro via cofinanciering van de Vlaamse minister van Economie - Agentschap Ondernemen.

Een update over het Business Intelligence in de Cloud onderzoeks-project kan hier gevonden worden.

Contact :

Ilse Bracke
KHMechelen, Zandpoortvest 13, 2800 Mechelen
ilse.bracke@khm.be

Stijn Vermeulen
element61, Patijntjestraat 135, 9000 Gent
stijn.vermeulen@element61.be

Aanvullende informatie:

KHMechelen -BICC

Binnen de KHMechelen is sinds september 2007 het kenniscentrum BICC (Business Intelligence Competence Center) opgericht. Het kenniscentrum heeft als missie om als onafhankelijk platform te fungeren aangaande de ontwikkelingen in het beroepenveld van Informatie (Management) Sytemen en in het bijzonder van Business Intelligence. Het kenniscentrum organiseert ondermeer een jaarlijks BI-congres, avondseminars, online kwalitatief onderzoek (ThinkThanks/synthetron-methodiek) rond actuele thema in het werkveld en werkveldgerichte ICT-opleidingen i.s.m. partnerorganisaties.

element61

element61 is een toonaangevend Performance Management & Business Intelligence consultancy bedrijf. element61 telt momenteel een 20 tal consultants met een gemiddelde ervaring van 8 jaar in BI, CPM en data warehousing en meer dan 200 manjaar ervaring als team. Het bedrijf investeert sterk in innovatie en onderzoek via een intern opleidingsprogramma, ontwikkeling van eigen research publicaties en samenwerking en ondersteuning van universitair onderzoek en vakverenigingen actief rond Business Intelligence. Het bedrijf pioneert ook in het gebruik van Business Intelligence in een Software as a Service model.
 
KHMechelen en element61 onderzoeken potentieel van Business Intelligence ‘in the cloud’ voor KMO’s KHMechelen en element61 onderzoeken potentieel van Business Intelligence ‘in the cloud’ voor KMO’s KHMechelen en element61 onderzoeken potentieel van Business Intelligence ‘in the cloud’ voor KMO’s KHMechelen en element61 onderzoeken potentieel van Business Intelligence ‘in the cloud’ voor KMO’s
KHMechelen en element61 onderzoeken potentieel van Business Intelligence ‘in the cloud’ voor KMO’s KHMechelen en element61 onderzoeken potentieel van Business Intelligence ‘in the cloud’ voor KMO’s