De 'cloud' om kmo's te overtuigen van BI ?

"Performance Management is het doel, Business Intelligence het middel ! "

De grote organisaties hebben de stap al gezet, maar de kleinere aarzelen nog. Het project lijkt hen te zwaar. Men moet de bedrijfsgegevens verzamelen die vaak zeer verspreid zijn over het bedrijf, zegt Stijn Vermeulen, Managing Director-Partner, element61. Een solide datawarehouse is zeker een conditio sine qua non om de juiste KPI's (Key Performance Indicators) te kunnen bepalen. En de BI zal het fundament zijn voor die volledige constructie die zeer tijdrovend kan zijn, veel energie kan vergen en ook op het vlak van infrastructuur heel wat kan vragen. Vandaar de overtuiging van element61 dat de 'cloud' de facilitator is voor dit type projecten. De 'cloud' lijkt een goede denkpiste. Vooral omdat men zich zware investeringen (in software, hardware, onderhoud ... ) en veel zorgen rond de inrichting van IT-infrastructuur bespaart. Duidelijke pluspunten om kmo's de stap te doen zetten. "Als men het heeft over Business Intelligence en Performance Management, spreekt men over de lange termijn . Als er een investeringsdossier voor infrastructuur op tafel ligt, is er volgens mij een opportuniteit die men moet aangrijpen .. . "

Voor Stijn Vermeulen bestaat er geen twijfel : dankzij de 'cloud' kan elke organisatie zich concentreren op het essentiele. Wie decisioneel zegt, zegt engagement. "Het bedrijf moet voorrang geven aan de analyse, aan de evaluatie van de managementbehoeften, aan datamodelering en aan de kwaliteit van data . De tools om de oplossing te bouwen moeten gekozen, geïnstalleerd, onderhouden worden en moeten permanent evolueren. Vergis u niet: die taken zijn niet min." element61 stelde zich als missie om die last te verminderen, met name voor kmo's. Het bedrijf werd gecreeerd in 2007 om een significante toegevoegde waarde te leveren voor de BI- en PM-tools. Via zijn 25 consultants stelt element61 voor om volledig onafhankelijk oplossingen te analyseren, adviseren en implementeren die een meetbare ROI bieden voor bedrijven die hun goudmijnen aan data willen exploiteren.

Maar de zaakvoerders van kmo's blijven met beide voeten op de grond. De overtuigingen van element61 zullen waarschijnlijk niet volstaan om voor de 'cloud' te kiezen . Stijn Vermeulen : "We hebben dus beslist om een project te lanceren rond de behoeften- en beperkingenanalyse in samenwerking met de Katholieke Hogeschool Mechelen die sinds drie jaar over een Bl-competentiecentrum beschikt. " De studie wordt onder andere gefinancierd door de EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, door de Vlaamse minister van Economie en door het Agentschap Ondernemen. De studie zal over twee jaar lopen en meerdere luiken omvatten. De KHM zal de voorafgaande behoeften- en hindernissenstudie voor zijn rekening nemen, het vergelijkend onderzoek, de evaluatie van de bestaande BI-oplossingen in SaaS-modus en de identificatie van de meest geschikte applicatie. Zeven nog aan te duiden kmo's . zullen deelnemen aan de oefening . Geinteresseerden zijn gewaarschuwd !