BI blijft heikel punt voor kmo’s

KHMechelen en element61 onderzoeken het potentieel van business intelligence ‘in the cloud’ voor kmo’s.

Grote ondernemingen maken reeds geruime tijd gebruik van business-intelligenceoplossingen (BI), oplossingen om een beter zicht te krijgen op bedrijfsinformatie en performantie van de onderneming. Volgens onderzoeksbureau Gartner zijn investeringen hierin wereldwijd al vier jaar de hoogste prioriteit voor CIO’s en CFO’s.

Ook kmo’s willen steeds meer gebruikmaken van BI-oplossingen. Naast de aanschaf daarvan dienen kmo’s de noodzakelijke hardware te selecteren, aan te kopen en te installeren, operatingsystemen te kiezen en up-to-date te houden en de BI-configuratie nadien blijvend te beheren. Dat blijkt een hoge drempel voor veel kmo’s. Het onvoldoende gebruiken van die kennis in het bedrijfsbeleid kan de groei en concurrentiepositie van heel wat Vlaamse kmo’s vertragen.

Een ‘Software als een Service’-opstelling (SaaS | hosted | ‘in the cloud’) voor BI, specifiek gericht op de kmo, kan hiervoor een oplossing bieden. Daardoor worden alle bekommernissen en investeringen rond hardware, software, onderhoud, opleiding en support vervangen door een geïntegreerde ‘pay as you go’-formule, zonder alle kopzorgen rond de rest van de infrastructuur.

In dat kader startten KHMechelen en element61 samen een project om efficiënte en strategische bedrijfswerking te bevorderen en bestaande middelen bij kmo’s beter aan te wenden door de implementatie van een SaaS-BI-platform. Promotor KHM zal instaan voor het vooronderzoek, de kennisvalorisatie en disseminatie van de mogelijkheden van het aanbieden van BI als een SaaS binnen kmo’s. Op basis van een vergelijkend onderzoek en diepgaand assesment naar de belangrijkste SaaS-BI-spelers in de markt, biedt men de kmo’s de meest geschikte SaaS-BI-applicatie aan. Zo zal op basis van een set onafhankelijke indicatoren een keuze gemaakt worden naargelang de behoeftes en functionaliteiten die belangrijk zijn voor kmo’s in een SaaS-opstelling.

Via een online bevraging zal een inventarisatie gebeuren van die behoeftes en de huidige knelpunten rond BI-implementatie bij kmo’s. Copromotor element61 zal instaan voor de strategische en technologische begeleiding van de op te zetten omgeving bij de participerende kmo’s.