Girben Stienaers

tot
tot nu
mandagen

Analytics Architect

Naast zijn bachelor Logistiek Management behaalde Girben in 2022 een masterdiploma Handelswetenschappen in de afstudeerrichting Supply Chain Management. Doorheen zijn opleiding kwam hij via een stage een eerste keer in contact met data-analyse. Daarnaast deed hij in zijn masterthesis onderzoek naar verschillende voorspelmethodes.

Na een jaar werkervaring in Finance, waar Girben verantwoordelijk was voor de maandelijkse rapportering, leerde hij kennismaken met programma’s zoals Business Central en QlikSense. Hierdoor versterkte hij zijn interesse in de automatisering van rapportages en processen. Nu kijkt hij er enorm naar uit om zijn kennis hier verder in uit te breiden en om zelf dergelijke dashboards te bouwen.

Girben vervoegde element61 in oktober 2023.