Cédric Vannerum

tot
tot nu
mandagen

Analytics Architect

Cédric heeft een middelbare opleiding Latijn-Wiskunde als achtergrond, waarna hij in september 2017 startte als Handelsingenieur aan de UHasselt. Al snel werd hier duidelijk dat zijn interesse ook aanwezig was in het veld van IT, waardoor in 2018 de keuze voor de verdieping in Handelsingenieur in de Beleidsinformatica volgde. Cédric behaalde hierin zijn masterdiploma in 2022.

Door het volgen van opleidingsonderdelen als Business Intelligence, Data Analyse en Knowledge Discovery groeide de interesse voor Data Analysis en Data Science. Dit werd versterkt door een stage bij Cubigo NV in het laatste masterjaar van de opleiding, waarin ook sterk gefocust werd op het benutten van data binnen het bedrijf. Hier leerde Cédric ook om met Power BI nieuwe visualisaties te ontwerpen.

Cédric vervoegde in september 2022 het Microsoft Team van element61 als Analytics Architect.