Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn (VVM)

De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn (VVM) is verantwoordelijk voor het beheer, de organisatie en de uitbating van alle openbaar vervoer in Vlaanderen per bus, trolley of tram. De VVM vervoert meer dan 500 miljoen passagiers per maand en heeft een jaarlijks omzetcijfer van ongeveer 1 miljard euro.