Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Financiën & Begroting

Het departement "Financiën & Begroting" is, binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en opvolging van de budgetten van Vlaanderen. Binnen het department is de "Dienst Business Intelligence”, gezien de groeiende budgetaire verantwoordelijkheden van de regio, verantwoordelijk voor het definiëren van de BI Standaarden en het uitbouwen van de BI omgeving en platform.