Elia

Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, maar speelt ook een sleutelrol op Europees niveau. Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet van 30 000 tot 380 000 Volt. Dit net strekt zich uit over in totaal meer dan 8 000 km lijnen en ondergrondse kabels verspreid over heel België. Hun opdracht als transmissienetbeheerder is van cruciaal belang voor de gemeenschap.

De onderneming vervoert immers de elektriciteit van de producenten naar de distributienetten, zodat zij die tot bij elke verbruiker kunnen brengen. Deze opdracht is ook essentieel voor de economie, aangezien hun net ook rechtstreeks de grote ondernemingen, die op het net zijn aangesloten, van stroom voorziet. Door hun geografische ligging in het hart van Europa, is Elia ook een essentiële speler op de energiemarkt en binnen het geïnterconnecteerde elektriciteitsnet. De onderneming heeft verscheidene initiatieven gelanceerd om de ontwikkeling te bevorderen van een efficiënte, transparante en billijke elektriciteitsmarkt ten dienste van de verbruikers. Om zijn opdracht van elke dag te vervullen en de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden, telt Elia in België op dit ogenblik meer dan 1 000 professionele medewerkers, die instaan voor het dagelijks beheer van een net dat als één van de meest betrouwbare netten in Europa bekend staat. Sinds 2005 is Elia Group, de holding, beursgenoteerd op Euronext Brussel.