DEME

De Belgische bagger-en waterbouwkundige groep DEME NV heeft een vooraanstaande positie op de wereldmarkt in een aantal zeer gespecialiseerde en complexe hydraulische disciplines gewonnen. Het bedrijf bevordert een sterke innovatieve aanpak en is een pionier in de technische innovatie in heel haar geschiedenis.  De Groep heeft 150 jaar ervaring in zijn core baggerwerken en landwinningsactiviteiten en waterbouw en heeft belangrijke werken uitgevoerd van waterbouwkundige infrastructuur zoals nieuwe havens, waterwegen, luchthavens, kunstmatige eilanden, woon-en recreatiegebieden, industriegebieden, wegen, bruggen etc op alle continenten.