Report bursting

Onder report bursting verstaan we de mogelijkheid om éénzelfde rapport terzelfdertijd aan te leveren aan verschillende bestemmelingen.

Vanuit een enkel rapportmodel worden de gegevens slechts éénmaal opgehaald tijdens een data refresh, en aan de verschillende bestemmelingen geleverd door gebruik te maken van een veranderende parameter, typisch ook in functie van bepaalde beveilingsparameters.

Als voorbeeld kan een maandelijks verkoopsrapport gedistribueerd worden aan 50 verkopers, die telkens enkel de informatie te zien krjgen voor hun eigen klanten.