Forecasting

Met forecast wordt bedoeld de methode die historische cijfers en toekomstige bedrijfsplannen combineert om de toekomst in kaart te brengen. Forecasts zijn herzieningen op het eerder gefinaliseerde budget. 

Bijvoorbeeld: je hebt een jaarbudget voor 2015 en de 2015 kwartaal 1 forecast vormt dan de herziening op de 2015 kwartaal 1 budgetcijfers voor 2015. Het is vanzelfsprekend dat beide cijfers behouden blijven in functie rapporterings – en vergelijkings-doeleinden.