U bent hier

Forecasting

Met forecast wordt bedoeld de methode die historische cijfers en toekomstige bedrijfsplannen combineert om de toekomst in kaart te brengen. Forecasts zijn herzieningen op het eerder gefinaliseerde budget. 

Bijvoorbeeld: je hebt een jaarbudget voor 2015 en de 2015 kwartaal 1 forecast vormt dan de herziening op de 2015 kwartaal 1 budgetcijfers voor 2015. Het is vanzelfsprekend dat beide cijfers behouden blijven in functie rapporterings – en vergelijkings-doeleinden.