Data warehouse

In een data warehouse worden bedrijfsgegevens op een centrale plaats in een bepaalde vorm opgeslagen. De data in het data warehouse is op een typische manier opgeslagen die het rapporteren en analyseren van de gegevens vereenvoudigd en versnelt.

De gegevens vormen de basis voor het nemen van strategische bedrijfsbeslissingen. De bron van deze data zijn meestal de dagdagelijkse, gebruikte operationele systemen (zoals het ERP of CRM systeem) of databases. Omwille van de inhoud en het bijhouden van historische gegevens kan deze database een grote meerwaarde betekenen voor een organisatie.