Data mart

Een data mart zal in de praktijk een kleiner geheel vormen dan een data warehouse daar de inhoud gefocust is op een specifiek deelgebied binnen een groter bedrijfsgeheel en bijgevolg typisch ook door een kleiner aantal gebruikers zal aangewend worden. Idealiter vormt de data mart een afgeleide van of is die gebaseerd op een data warehouse architectuur, teneinde de consistentie van bedrijfsgegevens te waarborgen.