Business Intelligence

Het doel van Business Intelligence of BI is het verzamelen van gegevens over een specifiek business proces en deze te verwerken tot operationele, tactische en strategische informatie die een competitief voordeel kunnen opleveren.

In BI kan men typisch twee grote deelgebieden onderscheiden, namelijk het ETL gedeelte en het eindgebruikers-rapporteringsgedeelte. In het ETL gedeelte wordt de data uit de verschillende databronnen gehaald, eventueel verwerkt en opgeslagen in een data warehouse.In het rapporteringsgedeelte wordt er een selectie gemaakt van gegevens om ze voor te stellen door middel van bijvoorbeeld een rapport of analyse.