Ad hoc report

Een ad hoc rapport is een nieuw rapport dat op een willekeurig tijdstip gemaakt wordt. De rapporteringsbehoefte kan in deze gevallen niet afgedekt worden door gebruik te maken van een voorgedefinieerd, herbruikbaar standaard rapport. Deze data behoefte zal in de meeste gevallen een specifieke vraag afdekken die niet eerder is gesteld en meestal éénmalig ("ad hoc”) van aard is.