Oorsprong van de naam

De bedrijfsnaam: element61

In het periodiek systeem der elementen, de tabel van Mendeljev, vinden we het element Promethium als 61ste element terug, met als afkorting PM.

Voor ons staat PM ook voor Performance Management. Waar vandaag ons activiteitsdomein vooral omschreven worden als Business Analytics, werd dit vakgebied - bij onze oprichting in 2007 - omschreven als Performance Management, het domein waarin wij toonaangevend willen zijn.

Business Analytics wordt afgekort als BA, het element 83 van de tabel van Mendeljev, namelijk BArium. Eigenlijk zou een rebranding naar element83 dus eigenlijk aan de orde zijn. ;-)

De naam van het element Promethium is afgeleid van Prometheus, een figuur die voorkomt in de Griekse mythologie. Uit liefde voor de mensheid stal hij het vuur van de goden, en schonk het vervolgens aan de mensen, waardoor ze metaal konden bewerken. Bovendien kon de mens, dankzij de gift van Prometheus, zijn technische vaardigheden aanscherpen. Hij wordt beschouwd als een vooruitdenkend figuur, een uitvinder, een leraar. Door zijn bijdrage aan de mensheid, wordt hij gezien als de vader van de menselijke beschaving.

Tot op de dag van vandaag refereert de term "prometheus" nog steeds aan gebeurtenissen of mensen van grootse creativiteit, intelligentie of durf.

Via onze passie wensen wij eveneens vuur te brengen in uw Analytics & Performance Management initiatieven.

Het element61 logo

De vormgeving van de moleculaire structuur die de basis vormt van ons logo verwijst natuurlijk naar het chemische element Promethium, maar het symboliseert ook een andere vorm van "verbinding" waarvoor we willen staan. Nauwelijk het met elkaar verbinden van onze 3 core competenties: Business Intelligence, Performance Management en Data Science.

Herkomst van de naam