Openbaar Ministerie

Het openbaar ministerie (OM) staat in voor de handhaving van de democratische rechtsstaat en de verdediging van het algemeen belang. Daartoe geeft het openbaar ministerie aan elk vastgesteld misdrijf een proportioneel en maatschappelijk relevante reactie binnen een maatschappelijk aanvaardbare termijn en houdt hierbij rekening met het belang van de slachtoffers.