HDP & Arista

HDP & Arista is met 750 werknemers een van de belangrijkste Sociale Secretariaten in België. HDP & Arista werkt voor meer dan 27.000 bedrijven en 33.000 zelfstandigen en hun werknemers. De dienstverlening omvat : sociaal secretariaat, personeelsbeleid, gezinsbijslagen, preventie en bescherming op het werk, medische controle en expertise, preventieve geneeskunde, sociale bijdragen voor zelfstandigen, ondernemingsloket en administratieve bijstand bij de start of het beheer van ondernemingen en interim en recruteringsdiensten.