FOD Financiën

FOD Financiën is een federale overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het tijdig en correct innen van belastingen, het in evenwicht brengen en beheren van de overheidsschuld, het ondersteunen met economische en financiële steun bij overheidsdossiers, het beoordelen en controleren van in- en uitgaande goederen- en geldstromen en het tegengaan van fraude.