SaaS - Software as a Service

Saas is de afkorting van ‘Software as a Service'.

Dit is een online service die beschikbaar wordt gesteld via het internet. De centraal beheerde software wordt aangeboden door een SaaS leverancier of provider en is beschikbaar voor iedereen die over een internet browser beschikt. De gebruiker huurt bijgevolg de software, en hoeft verder niks te installeren. De SaaS provider is verantwoordelijk voor installatie, onderhoud en versiebeheer van de aangeleverde software of dienst, die typisch wordt aangeboden in een huurformule.

Toenemend komen ook Business Intelligence en Corporate Performance Management oplossingen beschikbaar in een Saas Model.