Master Data Management process analysis

Spicers Benelux heeft de hulp ingeroepen van element61 om het proces rond het master datamanagement van haar 18.000 artikelen in portefeuille in kaart te brengen.

Het in kaart brengen is een eerste stap voor Spicers om haar proces te gaan optimaliseren en automatiseren om in de toekomst eenvoudiger producten te kunnen registreren en toe te voegen aan de product-portefeuille.

element61 voerde deze opdracht uit en heeft de nodige aanbevelingen gedaan naar optimalisatie van het proces alsook naar toekomstig gebruik van deze data naar BI rapportering toe.

Related Technologies