Sibelco

Met meer dan 250 productie-eenheden wereldwijd is Sibelco een belangrijke onderneming qua winning, productie en distributie van vijf belangrijke mineralen bestemd voor industriële toepassingen: kwarts, cristobaliet, nephelien, plastische klei en olivien. Bovendien verwerkt Sibelco nog heel wat andere mineralen voor industriële toepassingen zoals bariet, calciet, dolomiet, hydromagnesiet, kaolien, veldspaat, wollastoniet, talk, huntite, … 

Als pionier in haar kernactiviteiten, blikt Sibelco terug op meer dan 135 jaar ervaring en unieke kennis.