Brussels Institute for Environmental Management - BIM

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) is de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hun opdracht is de studie, het toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Zij hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat deze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier van activiteiten in het domein van het ecologische beleid in relatie met gezondheid en milieu.