Reynders Etiketten en Biobest Biological Systems geselecteerd als pilootprojecten voor het SaaS Business Intelligence EFRO project

Na de eerste selectieronde zijn 2 kandidaat KMO's uitgekozen om als piloot project deel te nemen aan de implementatie van het EFRO Business Intelligence in the cloud (SaaS)-project. De 2 geselecteerde kandidaten zijn Reynders Etiketten uit Boechout en Biobest Biological Systems uit Westerlo. Tijdens een sessie op de BI-day van 16 september 2010 werden de 2 geselecteerde KMO's bekendgemaakt.
 
Reynders Etiketten NV gevestigd in Boechout is een familiebedrijf dat de voorbije drie decennia is uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf op het gebied van zelfklevende etiketten en rolbedrukkingen. Biobest Biological Systems gevestigd in Westerlo is gespecialiseerd in het kweken van hommels, nuttige insecten en mijten voor biologische bestuiving en gewasbescherming.
Met respectievelijk 32 miljoen € omzet en 140 medewerkers voor Reynders Etiketten en 20 miljoen € omzet en 110 medewerkers voor Biobest Biological Systems beantwoorden beiden aan het profiel van de succesvolle Vlaamse KMO die op zoek gaat naar professionele management informatie om het bedrijf beter te sturen. Beiden ondernemingen zijn internationaal en in verschillende tijdszones actief wat het belang van een 24/24 7/7 voor BI nog doet toenemen. Bij Reynders Etiketten zal gewerkt worden rond betere Productie-rapportering. Voor Biobest ligt de focus van het proefproject op Sales rapportering en analyse. De betrokken KMOs werden geselecteerd op basis van de aanwezige managementvisie rond BI, het commitment om mee te helpen aan het definiëren van de noden en het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde informatie evenals de wil om de beschikbaar gestelde managementinformatie ook onmiddellijk te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering.
 
Klik hier voor een meer uitgebreide casestudy van het Business Intelligence in de Cloud- project bij Biobest. Dit Business Intelligence in an online, Software as a Service-model (Saas BI)- project is ook geselecteerd gewesst als een Smart Business Casebook 2011 project.
 
Ondanks de overtuiging van het management om Business Intelligence te gaan inzetten, worden deze ondernemingen vaak afgeschrikt door de indruk dat het opzetten van een dergelijke omgeving te complex is voor de KMO.

De doelstelling van het EFRO project "SaaS BI bij kmo's” is dan ook het begeleiden van kmo's bij de implementatie van een Business Intelligence (BI) SaaS-platform (Software-as-a-Service) met als resultaat het meetbaar maken van de bedrijfsprestaties en efficiëntere managementinformatie te bekomen voor rapportering en analyse. Hierdoor kunnen strategische beleidsbeslissingen bij kmo's beter gedefinieerd of bijgestuurd worden (Performance Management).

Het project werkt momenteel samen met toonaangevende internationale ICT vendors, om het BI SaaS-platform te leveren voor deze proefprojecten. De namen van deze ICT leveranciers zullen in een latere fase bekend gemaakt worden.

Waarom kan het EFRO project "SaaS BI” interessant zijn voor kmo's:

  • Omwille van de gratis begeleiding bij de implementatie van SaaS BI bij de geselecteerde kmo's. Kmo's kunnen zich nog kandidaat stellen voor de tweede selectieronde tot eind 2010 voor begeleiding. Uit de kandidaten worden 5 kmo's geselecteerd voor gratis begeleiding in 2011.
  • Door de kennisuitwisseling tijdens de diverse events en seminaries.

Kandidaatstelling tweede selectieronde : ten laatste indienen tegen 21 januari 2011.

Voor meer praktische informatie contacteer :
PROMOTOR : Lessius Mechelen - BICC
Binnen de Lessius Mechelen is sinds september 2007 het kenniscentrum BICC (Business Intelligence Competence Center) opgericht. Het kenniscentrum heeft als missie om als onafhankelijk platform te fungeren aangaande de ontwikkelingen in het beroepenveld van Informatie Management en in het bijzonder van Business Intelligence. Het kenniscentrum organiseert ondermeer een jaarlijks BI-congres, avondseminaries, online kwalitatief onderzoek rond actuele thema in het werkveld en werkveldgerichte ICT-opleidingen i.s.m. partnerorganisaties.
Meer informatie op : http://bicc.thomasmore.be
 
CO-PROMOTOR : element61
element61 is een toonaangevend Performance Management & Business Intelligence consultancy bedrijf. element61 telt momenteel een 20 tal consultants met een gemiddelde ervaring van 9 jaar in BI, CPM en data warehousing en meer dan 200 manjaar ervaring als team. Het bedrijf investeert sterk in innovatie en onderzoek via een intern opleidingsprogramma, ontwikkeling van eigen research publicaties en samenwerking en ondersteuning van universitair onderzoek en vakverenigingen actief rond Business Intelligence. Het bedrijf pioniert ook in het gebruik van Business Intelligence in een Software as a Service model.
 
Met dank aan en steun van
De totale financiering van het project bedraagt 539.055 euro waarvan 40% of 215.622 euro via subsidie van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en 45% of 242.574,75 euro via cofinanciering van de Vlaamse minister van Economie - Agentschap Ondernemen. De rest van de investering komt van promotor en co-promotor.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) subsidieert projecten die de ongelijkheden tussen regio's verminderen, het concurrentievermogen vergroten, werk­gelegenheid creëren en de cohesie tussen de regio's versterken. Het goedgekeurde project situeert zich binnen het operationele programma, prioriteit ‘Kenniseconomie en Innovatie'. Door de globalisering zal Vlaanderen steeds meer een beroep moeten doen op zijn kennis om overeind te blijven in de internationale concurrentiestrijd. Vooral het aspect ‘innovatie' bepaalt in belangrijke mate het concurrentievermogen. Investeren in kennis en innovatie in de meest brede zin, is bijgevolg noodzakelijk om de Vlaamse kenniseconomie verder uit te bouwen en duurzame groei en werkgelegenheid te verzekeren.