Van BI over CPM naar Performance Management: klanten & markt-drivers voor de evolutie

De markt van Business Intelligence en Corporate Performance Management software lijkt steeds meer een te worden. Vanwaar deze trend en in welke mate beantwoordt het aan een reële behoefte van de klanten.

Business Intelligence (BI) is de laatste 10 jaar een mature markt geworden. Enerzijds is er een consolidatie geweest van de markt door zowel de overnames uitgevoerd door de pure-BI spelers (Cognos, Business Objects, ...) die op die manier flink groter zijn geworden, als door grote software-bedrijven (Microsoft, Oracle, IBM, ...) die via gerichte overnames hun aanbod in Business Intelligence hebben verbreed. De meeste echte Business Intelligence spelers hebben intussen een zeer ruime Business Intelligence & data warehousing functionaliteit, die naast de klassieke front-end rapportering & analyse ook een ruim aanbod biedt in ETL, metadata-management, data kwaliteit, advanced analytics, dashboarding, scorecarding, alerting & notification.
 
In 2001 definieerde Gartner Corporate Performance Management (CPM) als een methodologie om de processen rond strategie-definitie en uitvoering, financieel management en toekomstige performantie van het bedrijf beter te gaan beheren. Deze markt omvat naar software oplossingen toe software voor consolidatie, budgetering, planning & forecasting, Activity Based Costing /Activity Based Management, strategie formulering en scorecarding. Tot het begin van de jaren 2000 was dit een enorm gefragmenteerde markt met veel kleine aanbieders (zoals ABC Technologies, ALG, Adaytum, Cartesis, Frango, Geac/Comshare, SRC Software, Outlooksoft en een grotere speler Hyperion). Vandaag is deze markt echter gegroeid tot reeds 1/4 van het omzetcijfer van de Business Intelligence markt, maar groeit hij bovendien aan 20-30% op jaarbasis terwijl BI terug valt naar single digit groei. De groei komt er voornamelijk doordat onderneming massaal Excel-gebaseerde oplossingen voor deze processen omzetten naar software-pakketten, die hiertoe speciaal ontworpen zijn.
 
Zowel voor de aanbieders van Business Intelligence als voor de organisaties die BI & CPM implementeren zijn deze materies echter bijzonder sterk aan elkaar gelinkt. Waar Business Intelligence vooral focust op het in kaart brengen van het verleden, focust CPM eerder op het heden (scorecards) en de toekomst (planning & bugetering). Organisaties hebben nood aan een perfecte integratie van verleden, heden & toekomst om het bedrijf te kunnen sturen. Zo zijn de beste assumpties voor het opmaken van budgetten op te maken uit historische gegevens en dient een gefinaliseerd budget opnieuw geanalyseerd te kunnen worden naast de reële cijfers. In het nabije verleden moesten ondernemingen hiervoor echter vaak beroep doen op software van verschillende aanbieders wat deze "integratie" verre van makkelijk maakte gezien noch de software, noch de datastructuren gemeenschappelijk waren. Business Intelligence software vendors, geconfronteerd met een matuur wordende markt en groeiende aandacht van de groten der aarde in software-land voor klassieke Business Intelligence functionaliteit, hebben snel in deze complementaire diversificatie brood gezien. Zij nemen op die manier een deel van de verantwoordelijkheid rond integratie op zich. Vrijwel alle Business Intelligence spelers hebben actief de hogergenoemde kleinere spelers overgenomen, diegene die zelfstandig zijn gebleven hebben ook hun strategie aangepast richting het aanbieden van BI functionaliteit.
 
We kunnen dan ook verwachten dat de voornaamste trend in Business Intelligence voor de komende jaren de volledige convergentie wordt van de Business Intelligence markten & functionaliteiten met die van Corporate Performance Management. Toenemend wordt hieromtrent door analysten en vendors gesproken over een "eengemaakte" markt en oplossingen voor "Performance Management". Dit resulteert in complete Performance Management suites die alle aspecten van bedrijfsbeheer omvatten, momenteel nog voornamelijk met een focus op kwantitatieve data. Op termijn zullen echter hier wellicht ook functionaliteiten van document management, search & collabortion aan toegevoegd worden. Waar de ERP suites dan de volledige operationale datastroom beheren met focus op efficientie, zullen de Performance Management-suites alle strategische & tactische beslissingprocessen beheren, met een focus op effectiviteit.
 

Bottom Line

Zeker gezien de meeste organisaties vandaag Business Intelligence initiatieven sturen vanuit het ICT departement en de CPM problematiek vaak vanuit een financiële afdeling opgestart wordt, is het belangrijk na te denken als organisatie over een totaalconcept van Performance Management, niet in het minst ook voor de keuze van de sofware-oplossing die het project zal ondersteunen. De steeds meer eengemaakte markt van aanbieders van Business Intelligence & CPM functionaliteit leent zich ten zeerste tot een toekomstgerichte keuze voor n Performance Management standaard.