Performance Management: Van Prestatiemeting naar prestatiemanagement door de toepassing van analytische intelligentie

Performance Management: Van Prestatiemeting naar prestatiemanagement door de toepassing van analytische intelligentieDit recent gepubliceerd boek biedt een bijzonder volledig overzicht van de materie van Performance Management. Stijn Vermeulen, Managing Director, van element61 fungeerde als "peer-reviewer” voor dit boek voor de uitgeverij Lannoo Campus. Zijn beoordeling : "Zeer volledig, voldoende toegankelijk boek dat weinig of geen voorkennis veronderstelt. Uniek als compleet werk in het Nederlandstalige taalgebied voor deze materie. Regelmatig zeer goede voorbeelden die het boek weghalen vanuit een puur theoretisch kader en aantonen dat bedrijven hier & nu voordelen kunnen halen uit Performance Management. Uniek in de benadering is ook het een plaats geven van statistiek en datamining evenals GIS, wat minder frequent gebeurt in de CPM/PM benadering in de brede markt. Een aanrader !”
 
 

Abstract

"Is uw bedrijf ook bedolven onder een vloedgolf van gegevens en terzelfder tijd op zoek naar een effectievere manier om uw bedrijfsstrategie daadwerkelijk om te zetten in de praktijk? Gebrek aan operationele verklaringen voor financiële resultaten? Duidelijke signalen dat uw organisatie nood heeft aan een kwantitatieve beleidsondersteuning. Een geïntegreerd gebruik van relevante bedrijfsinformatie laat u toe de strategie van uw onderneming beter te formuleren, te concretiseren, op te volgen en proactief te sturen. Dit praktijkboek geeft u hiertoe inzicht in de samenhang van methodes en werkwijzen om op basis van bedrijfs- en marktgegevens tot proactieve inzichten te komen bij de realisatie van de bedrijfsstrategie. Kwantitatieve werkwijzen om een weloverwogen strategie te formuleren, worden besproken. Vervolgens besteden we aandacht aan het ontrafelen en kwantificeren van de nodige stappen voor de concretisering van deze strategie. Plannen leiden tot operationele budgetten die op hun beurt dienen als leidraad. De identificatie van de nodige meetinstrumenten wordt bepaald via eenvoudige analytische tools. De resultaten worden duidelijk gevisualiseerd en gemonitord via Balanced Scorecard, dashboards en Geografische Informatie Systemen. Via Business Intelligence krijgt u beter inzicht in de strategische oorzaak- en gevolgrelaties. De kwantificatie van dergelijke verbanden leidt ons naar het metier van gegevensanalyse en een aantal eenvoudige statistische en datamining methodes. Verder bespreken we de technische infrastructuur en de organisatievorm die aangeraden is voor deze geïntegreerde aanpak. Dit boek biedt een holistische kijk op kwantitatieve beleidsondersteuning via Performance Management in de praktijk. Zo vormt het een betrouwbaar baken in de steeds veranderende samenleving.”
 

Over de auteurs

Dries Van Nieuwenhuyse is Senior Business Intelligence Manager bij USG People. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de programmacyclus CPM aan de EHSAL Management School en is er gastdocent. Hij verleent daarenboven zelfstandig advies aan vooraanstaande bedrijven. Dave Vanhoudt is Corporate Performance Manager bij Kinepolis Group. Daarnaast doceert hij als gastdocent binnen de programmacyclus CPM aan de EHSAL Management School.
 
Meer informatie over het boek is beschikbaar op www.hetperformancemanagementboek.be.