SAP Business Objects Universe

Een SAP Business Objects Universe vormt een semantische laag en bevindt zich tussen de eerder technisch georiënteerde database – dikwijls een data warehouse - en zijn business gebruikers.

Deze laag zorgt dan ook voor de vertaling van tabellen en kolommen in betekenisvolle business terminologie op een dusdanige manier dat business gebruikers geen query taal zoals SQL hoeven te hanteren naar de database toe. De semantische laag bevat de beschrijvende informatie of metadata van de kolommen en van de tabellen. Daarnaast bevat de laag tevens de relaties tussen de tabellen uit de onderliggende database.

Deze laag wordt in een Universe voorgesteld door classes en objecten. Een universe wordt ontwikkeld door middel van de Business Objects Designer module. Gebruikers kunnen door middel van de Universe rapporten ontwikkelen door gebruik te maken van de Business Objects Reporter module.