Press release Roadshow "BI in de cloud voor de KMO"

De donkere wolk ‘Excel’

Volgens het BICC kenniscentrum van Lessius Mechelen, en gebaseerd op een steekproef van 52 KMO’s, is Excel de populairste tool voor rapportering bij KMO’s. 90% van de KMO’s gebruikt Excel voor minstens 25% van hun rapporteringen (terwijl 54% van de KMO’s een ERP pakket gebruikt en slechts 29% van de KMO’s Access gebruikt voor minstens 25% van de rapporteringen). Hierbij dient vermeld dat veel KMO’s meerdere tools in hun bedrijf (kunnen) gebruiken.

Hoe meer er met Excel gewerkt wordt, hoe meer data manueel worden ingevoerd (positieve significante correlatie van .37; p<.01) en hoe meer twijfels er zijn over de betrouwbaarheid van de rapporten (r=.34; p<.02).

Bij het gebruik van Excel is er ook een significante tendens om veel verschillende extracten te gebruiken (r =.42; p<.01). De belangrijkste beslommering bij Excel-gebruikers is dat men de rapportering tijdrovend vindt (r=.50; p<.01). Dezelfde vragen (manuele invoer, twijfels over betrouwbaarheid, verschillende extracten en tijdrovend) correleerden negatief – zij het niet significant- met het gebruik van een ERP pakket of van Access. Hoe meer men deze tools gebruikt, hoe minder twijfels men heeft over de betrouwbaarheid, hoe minder tijdrovend men de rapportering ervaart, hoe minder manueel men data invoert en hoe minder verschillende extracten er gebruikt worden.

Business Intelligence in the cloud ?

De meeste door ons bevraagde KMO’s hebben geen plannen om "BI in the cloud” te implementeren (ruim ¾ van de bevraagden). Bij een dikke 10% van de KMO’s is er al BI software as a service geïmplementeerd en 13% is dit ‘aan het implementeren’. Deze data komen overeen met die bekomen bij 64 respondenten die deelnamen aan de Cloud Monitor van het Belgium Cloud Forum (in datanews 16/09/2011) waar sprake is dat slechts 10% van de KMO’s een beroep doen op een ‘publieke’ cloud. Ook hun artikel kopt dat de KMO’s de cloud nog moeten leren kennen.

KMO’s vinden het geen eenvoudige beslissing om de stap richting "BI in the cloud” te nemen. De meest prangende knelpunten voor kmo’s zijn voornamelijk beveiligingskwesties, het flexibel zijn van de cloud oplossing zelf en de integratie met andere IT en cloud systemen. Indien "BI in the cloud” in de toekomst verder wil groeien, zal het zeker aandacht moeten besteden aan deze knelpunten.

Op de vraag in welke afdelingen "BI in the cloud” gebruikt zou worden, antwoordden de meeste KMO's dat het het meest gebruikt zou worden binnen de verkoop- en financiële afdeling.

Tenslotte geven KMO’s wel aan dat "BI in the cloud” een positieve bijdrage kan leveren voor het bedrijf. Ze zien vooral voordelen in het meetbaar maken van de bedrijfsfocus en bedrijfsprestaties, capaciteit op aanvraag en betere en snellere analyses. De exacte behoeften, angsten en andere (donkere) wolken m.b.t. "BI in the cloud” bij KMO’s wordt verder onderzocht door het BICC kenniscentrum van de Lessius Mechelen.

Roadshow

Tussen 25 oktober 2011 en 15 december 2011 wordt door Lessius Mechelen en element61 een roadshow georganiseerd op 5 verschillende locaties in Vlaanderen om de resultaten van het EFRO-Agentschap Ondernemen-onderzoek "Business Intelligence in de cloud voor de KMO" bekend te maken. De afgelopen 2 jaar werden 7 Vlaamse kmo’s begeleid bij de implementatie van een Business Intelligence in de cloud oplossing. Tijdens de roadshow getuigen de deelnemende KMO's over hun ervaringen, worden demo's getoond, "best practices” toegelicht en worden de "lessons learned” gedeeld.

De roadshow is voor iedere innovatieve KMO een unieke kans om kennis te maken met Business Intelligence en hoe dit in eigen context zou kunnen leiden tot beter bedrijfsmanagement en inzicht in beschikbare data. Deelname is gratis, inschrijven wel noodzakelijk.