Qlikview Business Discovery project

"Interactieve dashboards & analyses van Qlikview hebben reeds een change management proces teweeggebracht en helpt onze organisatie om de vooropgestelde groei verder te realiseren."

CEO Dirk Nelen, Noordvlees Van Gool

 

Professionaliteit & technologische innovatie – een must om groei te realiseren

Met een slachtcapaciteit van 1.150.000 varkens per jaar en een feilloze kwaliteitsreputatie behoort de groep Noordvlees tot de internationale top in de vleesverwerkende industrie. Bestaande uit de zustervenootschappen Noordvlees Van Gool, BGMC en Euforbia, boekte de groep in 2014 een geconsolideerde omzet van 220 miljoen euro.

Noordvlees Van Gool is een absolute referentiespeler in de sector, maar de ambities van Dirk Nelen reiken nog veel verder: door zowel horizontale als verticale consolidaties wil de groep haar groei gevoelig verhogen. Om dit te realiseren zijn een gedegen financiële en operationele rapportering en technologische innovatie een must. De samenwerking tussen Stratefy en element61 bleek voor Noordvlees Van Gool een succesformule op maat te zijn. Dirk Nelen licht de opzet van het project toe: "Alvorens wij verder aan ons groeipad konden timmeren, moesten wij enkele key uitdagingen op vlak van financiële rapportering oplossen. Ik had me een 5-tal uitdagingen gesteld, maar toen duidelijk werd wat Stratefy via Qlikview voor ons kon betekenen, breidde dit lijstje al snel uit tot een 15-tal uitdagingen. Voorheen verliep onze maandelijkse rapportering manueel, via Excel en Brilliant, wat erg arbeidsintensief en traag was. Er ging heel wat tijd verloren aan data-manipulatie en dit ten koste van de interpretatie van de data. Hoewel we in principe de data wel voorhanden hadden, gebeurde de rapportering en interpretatie te veel in silo’s: het financieel departement, de commerciëlen, het management en de productie vertrokken elk van hun eigen statistieken. Er was geen kruisbestuiving, wat essentieel is om onze vooropgestelde groei te kunnen realiseren.

Van uitdaging tot realisatie

Stratefy en element61 bundelden de krachten om de vooropgestelde uitdagingen één voor één om te zetten in een krachtig Management Informatie systeem. Stratefy helpt organisaties op financieel-strategisch vlak en tracht een klankbord te zijn voor ondernemingen in hun zoektocht naar groei, steeds met de focus op meerwaardecreatie. element61 werkt enkel met bijzonder Senior Consultants in Business Intelligence & Data Warehousing, Corporate Performance Management en Business Analytics.

Noordvlees Van Gool moet elk stuk vlees traceren, van aankoop tot verkoop. De data uit de productiegegevens werden gebruikt voor de analytische dimensie van de boekhouding. Met eenzelfde centrale set van data wordt zo ingespeeld op zowel de financiële als de commerciële doeleinden van het bedrijf.

Qlikview – veel meer dan een rapporteringsmodel

Met Qlikview werden voor het bedrijf interactieve, visuele, en makkelijk toegankelijke dashboards ontwikkeld. Deze omvatten een heel arsenaal aan instrumenten, zowel voor de productie (aankoopborderellen, verlaadlijsten, controle van uitfacturatie…), de commerciëlen (evolutie van de prijzen bij Noordvlees Van Gool en op de markt, commercieel dashboard, een weekresultaat, debiteurenopvolging, …) en voor de financiële afdeling en de boekhouding (financieel dashboard, analytische cijfers, P&L-vergelijking, balansen, kredietopvolging en een working capital monitor),

"In eerste instantie wilden wij Qlikview aanwenden als rapporteringsmodel, maar al snel zagen wij de vele voordelen van de oplossing in. Het is veel meer dan een rapporteringsmodel, want het biedt in één oogopslag een schat aan cruciale informatie. Met een simpele "klik” kan men de informatie en gegevens opvragen die nodig zijn.

Aangezien het systeem uitgaat van een P&L-berekening per varken, kunnen we alle nuttige combinaties maken en zo een P&L per karkas, per stal, per leverancier, per klant en per land berekenen. Ook kunnen we gegevens in de tijd eenvoudig met elkaar vergelijken. De informatie is zeer gedetailleerd en helpt ons om bijvoorbeeld te komen tot de correcte prijs bij onderhandelingen met leveranciers, boeren en klanten. En dit is slechts een van de vele concrete voorbeelden. Dankzij deze oplossing beschikken wij permanent over de juiste informatie, en kunnen wij zowel op commercieel, financieel als boekhoudkundig vlak tot de juiste besluitvorming komen om zo onze groei te realiseren. De voordelen zijn legio en ik raad dan ook elke CEO aan om met Qlikview te werken. Het is een enorme opstap naar de professionalisering van uw bedrijf,” aldus Dirk Nelen.

"Wij realiseren groei, én wij groeien als organisatie”

Door de ontwikkeling van deze permanent actuele dashboards werden de gegevens van de verschillende departementen – financieel, commercieel, management en productie – met elkaar in overeenstemming gebracht, wat heeft geleid tot een betere besluitvorming voor het management. Daarnaast ontwikkelden Stratefy en element61 ook een kwaliteitscontrole en werd er hard gewerkt aan de datakwaliteit om tegenstrijdigheden in gegevens weg te werken. Op aanraden van Dirk Nelen werd ook een rapportering voor de Raad van Bestuur uitgewerkt, die tevens kan gebruikt worden voor bancaire partners en bedrijfsrevisoren.

Dirk Nelen: "Voorheen was er bij ons een te grote afhankelijkheid van enkele personen wat betrof de financiële rapportering. Stratefy en element61 hebben ons niet enkel begeleid in de conceptuele en analytische fase, maar zorgden ook voor implementatie en begeleiding bij de integratie van het systeem. Wij zijn geëvolueerd van 3 naar 15 users die hier dagelijks mee werken. Door mensen een nieuwe drive te geven, haal je hen uit hun vastgeroeste gewoontes, en dit loont. Voor mij kan dit change managementproject binnen onze organisatie omschreven worden als uitermate geslaagd, dankzij de professionele hulp van Stratefy en element61. Door resoluut het pad te kiezen van professionalisering en technologische innovatie zullen wij er niet enkel in slagen om onze groei te realiseren, maar groeien wij ook als organisatie."