Lessius Mechelen en element61 finaliseren EFRO-project rond "Business Intelligence in de Cloud voor KMO's"

SaaS BI (Software-as-a-Service BI) of "Business Intelligence in the cloud" kan een positieve bijdrage leveren voor kmo’s in het sneller en efficiënter meetbaar maken van de bedrijfsprestaties en is bovendien financieel voordeliger.

Het aflopend EFRO-Vlaanderen in Actie project "SaaS BI bij kmo’s” onderzocht de afgelopen 2 jaar het potentieel van Business Intelligence in de Cloud voor kmo’s. In januari 2010 ging dit onderzoeksproject van start met als doel het onderzoeken van het potentieel van dit model voor betere bedrijfssturing. In het licht van deze problematiek bundelden Lessius Mechelen en element61 hun expertise. De hoofddoelstelling van het project was een efficiënte en strategische bedrijfswerking te bev­orderen en bestaande middelen bij KMO’s beter aan te wenden door de implementatie van SaaS Business Intelligence.

Realisaties

Tijdens de afgelopen 2 jaar werden 7 kmo’s geselecteerd en begeleid bij de implementatie van een Business Intelligence (BI) SaaS-platform (Software-as-a-Service). Het project werkte hiervoor samen met toonaangevende ICT vendors, die het SaaS BI platform leverden voor dit onderzoeks- en begeleidingsproject. De uitgevoerde activiteiten situeerden zich in een technologie verkenning, verbetering van de besturingsmogelijkheden bij kmo’s via het meetbaar maken van de bedrijfsprestaties, de ontwikkeling van een implementatie methodologie, het begeleiden van kmo’s bij de implementatie en tenslotte het verspreiden van de resultaten.

In 2010 werden na een call for cases de 2 eerste kmo’s geselecteerd als pilootproject. Op basis van de ervaringen bij deze 2 piloot implementaties werd een methodologie ontwikkeld om het begeleidingsproces te optimaliseren. In 2011 werden 5 nieuwe kmo’s begeleid. De begeleiding van een kmo duurde gemiddeld tussen de 40 à 50 dagen telkens over een periode van ongeveer 3 maanden. Volgende kmo’s werden begeleid Biobest, Reynders Etiketten, Europal, Avitor, Katho, Verachtert en Televic.

Promotor Lessius stond in voor het vooronderzoek, de begeleiding, de kennisvalorisatie en disseminatie. Op basis van een technologie verkenning naar de SaaS-BI spelers in de markt werd het meest geschikte end-to-end SaaS BI platform voor kmo’s geselecteerd in juni 2010. Via een online bevraging werd een inventarisatie van de behoeftes en de drempels rond SaaS BI bij KMO’s uitgevoerd. De eerste resultaten werden in juni 2011 bekendgemaakt.

Co-promotor element61 stond in voor de strategische en technologische begeleiding van de op te zetten omgeving bij de geselecteerde KMO’s.

Conclusie

KMO’s geven aan dat "BI in the cloud” een positieve bijdrage kan leveren voor het sturen van het bedrijf. Ze zien vooral voordelen in het sneller meetbaar maken van de bedrijfsprestaties, de capaciteit op aanvraag eigen aan het cloud model en betere en snellere analyses mogelijkheden voor management. SaaS biedt als belangrijk voordeel dat het de kosten verlaagt doordat er geen investeringen zijn in servers, hardware, onderhoud en software en vooral investeringen in vaak eenmalige kennisopbouw. Zo worden de beschikbare middelen geoptimaliseerd in functie van de nodige capaciteit voor de kmo. De investeringkost wordt vervangen door een maandelijkse kost. Kmo’s geven dus als even belangrijk voordeel aan dat "BI in the cloud” ook financieel voordeliger is.

Toch vinden KMO’s het geen eenvoudige beslissing om de stap richting "BI in the cloud” te nemen. De meest prangende knelpunten voor kmo’s zijn voornamelijk beveiligingskwesties, het flexibel zijn van de cloud oplossing zelf en de integratie met andere IT en cloud systemen. Indien "BI in the cloud” in de toekomst verder wil groeien, zal het zeker verder aandacht moeten besteden aan deze knelpunten.

Om de stap naar SaaS BI vloeiend te laten verlopen is het belangrijk dat kmo’s een goed inzicht hebben in wat hun behoeften zijn op het vlak van management -rapportering. Een duidelijk plan van aanpak rond de integratie met bestaande systemen die lokaal draaien is daarbij ook cruciaal. Een derde partij die ervaring heeft met dergelijke BI-projecten kan daarbij begeleiden. We raden kmo’s aan om daarbij met betrouwbare partijen te werken die ervaring met SaaS BI projecten kunnen voorleggen.

Verspreiding resultaten

Tussen 25 oktober 2011 en 15 december 2011 werd een roadshow georganiseerd op 5 verschillende locaties in Vlaanderen om de resultaten van het onderzoek bekend te maken. Tijdens de roadshow getuigden de deelnemende KMO's over hun ervaringen en werden de "lessons learned” en "Best practices” gedeeld. Het volledige onderzoeksrapport kan ingekeken worden op : bicc.lessius.eu.