Business Analytics Strategie

Data mashup

Een data mashup is de integratie van heterogene digitale data van verschillende data bronnen in functie van business doeleinden.

Data latency

Data latency, in een data warehouse contekst, is het tijdsinterval tussen de creatie van de data in het bron system en het tijdstip waarop diezelfde data beschikbaar komt voor gebruikers in het business intelligence platform.

Cube

De fundamentele structuur voor data in een multi dimensioneel system (OLAP). Het bevat meestal dimensie’s, hierarchieën, levels & measures.

Prototyping

De constructie van een gedeeltelijk systeem bedoelt om bepaalde aspecten van het beoogde systeemgedrag te demonstreren met als doel de nodige gebruikers acceptatie te verkrijgen of ook om de nodige technische haalbaarheid vast te stellen.

Pivot table

Een pivot tabel of een draai-tabel laat u toe om de data te bekijken vanuit verschillende perspectieven of dimensies. Deze functionaliteit is typisch voorzien in business intelligence tools.

Knowledge management (KM)

Kennis management (KM) staat voor het beheren en in het algemeen het efficiënt omgaan met intellectuele assets of informatie. Het omvat het vastleggen, het ontwikkelen en het delen van de informatie binnen een samenwerkende organisatie.

Pagina's

Abonneren op RSS - Business Analytics Strategie