Business Analytics Strategie

Data scientist

Een data wetenschapper is een job titel voor een werknemer of business intelligence consultant die extreem goed is in het analyseren van data, met in het bijzonder grote hoeveelheden data en met het toepassen van statistiek & data mining technieken hierop, om op deze manier een competitief voordeel te bieden aan de business.

Aggregation

Het proces om data samen te vatten of op te tellen naar een hoger niveau.

Wanneer detail cijfers niet relevant zijn, is het mogelijk beter om enkel een samenvatting van de cijfers te tonen. Dit mechanisme kan gebruikt worden om de performantie van de data queries te verbeteren.

Meetpunten worden opgeteld in functie van bepaalde relevante dimensies, vertrekkende vanuit de oorspronkelijke fact tabel. De resulterende aggregaat-tabel zal minder rijen tellen, met als gevolg dat de queries die dit niveau van aggregatie vereisen sneller zullen zijn.

Data sampling

Data sampling is een statistische analyse-techniek die gebruikt wordt om een representatieve subset van data te selecteren, manipuleren & analyseren.

Data mashup

Een data mashup is de integratie van heterogene digitale data van verschillende data bronnen in functie van business doeleinden.

Data latency

Data latency, in een data warehouse contekst, is het tijdsinterval tussen de creatie van de data in het bron system en het tijdstip waarop diezelfde data beschikbaar komt voor gebruikers in het business intelligence platform.

Cube

De fundamentele structuur voor data in een multi dimensioneel system (OLAP). Het bevat meestal dimensie’s, hierarchieën, levels & measures.

Prototyping

De constructie van een gedeeltelijk systeem bedoelt om bepaalde aspecten van het beoogde systeemgedrag te demonstreren met als doel de nodige gebruikers acceptatie te verkrijgen of ook om de nodige technische haalbaarheid vast te stellen.

Pivot table

Een pivot tabel of een draai-tabel laat u toe om de data te bekijken vanuit verschillende perspectieven of dimensies. Deze functionaliteit is typisch voorzien in business intelligence tools.

Pagina's

Abonneren op RSS - Business Analytics Strategie