Business Analytics Strategie

Big Data defined

Big data is een term die voortdurend evolueert en die verwijst naar gestructureerde, semi-gestructureerde en niet gestructureerde data die een bepaald volume bereikt en die het potentieel heeft om door middel van data mining technieken in informatie omgezet te worden. Alhoewel big data niet refereert naar een bepaalde kwantiteit, wordt de term frequent gebruikt wanneer het gaat over petabytes of exabytes aan data.

zie ook Big Data vs. Business Intelligence

Analytic applications

Analytische applicaties refereren naar business intelligence toepassingssoftware, specifiek gemaakt voor het meten en het verbeteren van de performantie van specifieke business processen (HR, procurement, finance, sales, marketing, ...) of industrieën. Deze toepassingen gebruiken een verzameling van historische business data, om als dusdanig de business gebruikers van voorgedefinieerde rapporten, analyses en KPIs te voorzien, die de basis vormen voor een beter begrip van de business en in functie van het optimaliseren van de verschillende aspecten van

Analysis

Analyse is het systematisch proces om complexe informatie op te splitsen in alsmaar kleinere componenten, om op die manier hun onderlinge relatie beter te kunnen begrijpen. Het is een zorgvuldig onderzoek van feiten en data om oorzaak en effect te achterhalen om daarna bepaalde conclusie’s te trekken die toelaten om beter beslissingen te nemen en input te leveren bij het oplossen van bepaalde problemen.

Alert

Een alarm refereert naar automatische signalen of korte berichten die gestuurd kunnen worden via SMS, een email of een indicator op een dashboard of een rapport. Ze roepen op tot actie nadat een bepaalde event is opgetreden. Ze worden eveneens gebruikt om bepaalde taken aan verantwoordelijken toe te kennen of om bepaalde individuen te informeren omtrent bepaalde dringende problemen. Deze alarmen kunnen voortspruiten uit de resultaten van een rapport of uit bepaalde queries.

Geavanceerde analytics

Geavanceerde analytics (Advanced analytics) kunnen gedefinieerd worden als analyses die gebruik maken van wiskundige en statistische algoritmes. Om dit te verwezenlijken zal men dikwijls gebruik maken van data mining en BI rapportage tools. Deze geavanceerde analyses kunnen ingedeeld worden in drie groepen:

Role-based security

Een beveiliging op basis van rollen is een gebruikersbeveiliging die u toelaat om de toegang te beperken tot een bepaalde feature of dataset in een systeem op basis van de rol van een gebruiker.

Ranking

Bij ranking zullen individuen, groepen, producten, etc. op een schaal geplaatst worden, uitgezet ten opzichte van de anderen.

Hierbij wordt elk individueel geval ten opzichte van elk ander individueel geval geëvalueerd, om als dusdanig vast te stellen, dewelk van beiden hogerop in de ranking of volgorde dient te komen. Het is vanzelfsprekend dat verschillende objecten dezelfde ranking of volgorde kunnen hebben.

Radio frequency identification (RFID)

Transponder technologie voor het draadloos herkennen van objecten. Het hart van deze technologie is het zogenaamde RFID label, een kleine computer chip met een miniatuur antenne.

Dit kan gebruikt worden op transport pakketten, maar bijvoorbeeld ook op verkoopsproducten. Wanneer de chip een radio signaal krijgt van een leesapparaat, zal er automatisch draadloos data verzonden worden. Deze transmissie is gebaseerd op radio-frekwenties. De labels zijn passief: ze vereisen geen batterijen, noch onderhoud.

Information discovery

Information Discovery, "het ontdekken van informatie" bevindt zich tussen het eigenlijke Performantie Management als proces en de beschikbare data-layer in een datawarehouse. Het laat beslissingsnemers toe om de data te benaderen, te navigeren, te analyseren, te formatteren en te delen binnen een organisatie. Het bestaat in de eerste plaats uit een business intellgence platform, met daarin componenten als query, analyse, rapportering en dashboards.

Infographics

Een infografiek is de voorstelling van informatie in een grafisch formaat op een dusdanige manier dat de data makkelijk verstaanbaar wordt.

Pagina's

Abonneren op RSS - Business Analytics Strategie