DW - Data Warehousing & Modeling

Business Analytics in Human Resources Health Services

Plaatshouder

Mensura have based their BI architecture on the MS BI platform, including the available 3rd party extensions and improvements Targit and TimeXtender. TimeXtender is used as a data warehouse automation tool to speed up the ETL development process, whereas Targit is implemented as a user-friendly front-end – an alternative to MS Excel - on top of MS Analysis Server cubes. Mensura have selected element61 as the partner of choice for support them in all of these technologies.

Business Intelligence in the Social Sector

Plaatshouder

In 2011, startte OCMW Brugge met een nieuw data warehouse. De focus van de eerste iteratie lag op HR rapportering & analyse gebaseerd op data vanuit de operationele HR toepassing InfoHos. De applicatie bevat informatie rond het arbeidscontract, locatie van tewerkstelling, werkregime, kostcenter, afwezigheid en ziekte en loonadministratie. In volgende phases wordt gewerkt rond werkdrukmeting, uitbetalingen en operationele performantie-indicatoren. Alle informatie wordt ge-extraheerd en getransformeerd naar het data warehouse. Daar wordt het verrijkt met budgetcijfers en omgezet naar FTE berekeningen, rekening houdend met deeltijdse arbeid. Verschillende types rapporten worden daarna aangemaakt : gaande van top management informatie via Analysis Services 2008 tot meer operationele rapporten voor management doorheen alle lagen van de organisatie via Reporting Services 2008.

Service center rapportering & analyse in de Publieke Sector

Plaatshouder

Vlabel bouwt momenteel een reporting & analysis oplossing uit om de performantie van het Service Center te optimaliseren. Het Service Center is verantwoordelijk voor het uitzenden en opvolgen van de Vlaamse belastingsaanslagen. De applicatie zal gebruikt worden voor het optimaliseren van de workflow en bezetting, naast het beantwoorden van parlementaire vragen.

Senior Data warehouse Design & Project/Program Management

Plaatshouder

De Vlaamse Milieu Maatschap voorziet de interne gebruikers van beleidsinformatie voor de jaarlijkse externe rapportering, de meetnetwerken, controle op lozen van vuil water en de water- en luchtkwaliteit in Vlaanderen. Voor de analyse, design en implementatie van de volledige Business Intelligence & Data Warehousing omgeving doet de VMM beroep op de expertise van element61.

SAP Business Intelligence & BW implementatie in de Telecom sector

Plaatshouder

Het element61 SAP BW Competence Center leidt er sinds mei 2009 een SAP BW 7.0 implementatie, met een sterke focus op marketing rapportering uit SAP CRM en financiële rapportering uit SAP IS-U.
De voornaamste verantwoordelijkheden van het element61 team zijn:
* Het volledige (her)ontwerp en de implementatie van een Enterprise Data Warehouse architectuur met een gelaagd model. Het gelaagd model heeft op enkele maanden tijd zijn nut reeds bewezen. Talrijke her-initialisaties van dataloads omwille van snel wijzigende requirements zijn kunnen vermeden worden.
* De bouw van zeer gedetailleerde en geavanceerde rapporten voor financiële analyses en een pseudo billing engine in SAP BW om gaten in de facturatie bloot te leggen.
* Het uitrollen van marketing KPI’s, de analyse van de levenscyclus van klantencontracten, churn ratio’s.
* Performance tuning van reeds bestaande rapporten. Door eenvoudige ingrepen in het dimensioneel model van Infocubussen werden er aanzienlijke performantie-verbeteringen aangebracht (de gemiddelde uitvoertijd van de rapporten werd gehalveerd).

Management Dashboard voor Performance Management in de uitzendsector

Plaatshouder

Dit project betreft het bouwen van een data warehouse en dashboard op groepsnivo. Het data warehouse voor USG People Corporate is een integratie van een groot aantal operationele systemen. Dit wordt ontsloten via een OLAP laag en een management dashboard dat zowel door corporate management als door het operationeel management in de verschillende regio’s gebruikt wordt om hun performantie op te volgen.

Geïntegreerd Performance Management in de openbare sector

Plaatshouder

In de afgelopen jaren heeft De Lijn een grootschalige data warehouse omgeving geïmplementeerd die momenteel gebruikt wordt door meer dan 300 gebruikers. De Business Intelligence omgeving bovenop het datawarehouse wordt gebruikt voor rapporterings- en analysemogelijkheden rond functionele gebieden zoals HR analytics (productiviteit van de chauffeur, absentïsme, gewerkte overuren, planning werknemers, ...), reis-ticketinformatie (zowel voor operationele- als marketing doeleinden, ...), wagenpark-beheer (GPS-gegevens, gereden kilometers, onderhoud, brandstofverbruik, kost per voertuig in functie van ouderdom voertuig, ...), financiële gegevens (budget versus actual, subsidies van de overheid, kosten gerelateerd aan de onderaanneming ...) en verkeersongevallen. Naast deze inzichten stuurt het datawarehouse ook de plannings- en budgetteringscyclus van VMM De Lijn.
De gebruikte technologie omvat IBM Cognos Business Intelligence, IBM Cognos TM1 en IBM Datastage op een DB/2 platform op iSeries.
Tot slot is De Lijn momenteel ook een case aan het voorbereiden om een data warehouse appliance te implementeren om de snel groeiende vraag naar nog meer analyse-domeinen, voor nog meer gebruikers en toepassingen te kunnen blijven ondersteunen.

Business Intelligence op een SAP-systeem, zonder gebruik van SAP Business Warehouse

Plaatshouder

element61 heeft een uitgebreide BI oplossing gebouwd voor Vandeputte Safety. De voornaamste uitdaging van dit project bestond erin om data rechtstreeks uit een SAP ERP systeem op te laden in een Microsoft BI oplossing zonder de SAP BW oplossing te gebruiken. Het project was zeer succesvol, werd op tijd en binnen budget geleverd en ondersteunt 100+ eindgebruikers in hun dagelijkse rapporteringsbehoeften.

Pagina's

Abonneren op RSS - DW - Data Warehousing & Modeling