DW - Data Warehousing & Modeling

Implementatie van een BI-Saas oplossing voor productie rapportering & analyse

Plaatshouder

Reynders Etiketten was op zoek naar een professionele BI oplossing als alternatief voor hun bestaande Excel rapportering. element61 heeft voor Reynders een Microsoft SQL Server gebaseerde oplossing gebouwd, in een Software-as-a-Service ("Cloud") architectuur. De scope van het project bestond erin om een rapporterings- en analyseomgeving te bouwen met focus op de productiedata van de drukpersen.

Management Dashboard voor Performance Management in de uitzendsector

Plaatshouder

Dit project betreft het bouwen van een data warehouse en dashboard op groepsnivo. Het data warehouse voor USG People Corporate is een integratie van een groot aantal operationele systemen. Dit wordt ontsloten via een OLAP laag en een management dashboard dat zowel door corporate management als door het operationeel management in de verschillende regio’s gebruikt wordt om hun performantie op te volgen.

SAP Business Intelligence & BW implementatie in de Telecom sector

Plaatshouder

Het element61 SAP BW Competence Center leidt er sinds mei 2009 een SAP BW 7.0 implementatie, met een sterke focus op marketing rapportering uit SAP CRM en financiële rapportering uit SAP IS-U.
De voornaamste verantwoordelijkheden van het element61 team zijn:
* Het volledige (her)ontwerp en de implementatie van een Enterprise Data Warehouse architectuur met een gelaagd model. Het gelaagd model heeft op enkele maanden tijd zijn nut reeds bewezen. Talrijke her-initialisaties van dataloads omwille van snel wijzigende requirements zijn kunnen vermeden worden.
* De bouw van zeer gedetailleerde en geavanceerde rapporten voor financiële analyses en een pseudo billing engine in SAP BW om gaten in de facturatie bloot te leggen.
* Het uitrollen van marketing KPI’s, de analyse van de levenscyclus van klantencontracten, churn ratio’s.
* Performance tuning van reeds bestaande rapporten. Door eenvoudige ingrepen in het dimensioneel model van Infocubussen werden er aanzienlijke performantie-verbeteringen aangebracht (de gemiddelde uitvoertijd van de rapporten werd gehalveerd).

Service center rapportering & analyse in de Publieke Sector

Plaatshouder

Vlabel bouwt momenteel een reporting & analysis oplossing uit om de performantie van het Service Center te optimaliseren. Het Service Center is verantwoordelijk voor het uitzenden en opvolgen van de Vlaamse belastingsaanslagen. De applicatie zal gebruikt worden voor het optimaliseren van de workflow en bezetting, naast het beantwoorden van parlementaire vragen.

Pagina's

Abonneren op RSS - DW - Data Warehousing & Modeling