DW - Data Warehousing & Modeling

Phoenix Business Intelligence Project

Plaatshouder

Weber Stephen wanted to rebuild its BI environment due to the change in the European organisation structure that was planned to take place in 2014 and 2015. element61 was selected to execute this project in close collaboration with the Weber Stephen team. The project delivered a new data warehouse platform which consolidated data ensuring the "one version of the truth", streamlined reporting processes throughout Europe and more visibility on the process of loading data. The delivered data platform ran at a lower TCO and enabled future projects such as improved budgeting and forecasting.

Order Management reporting with Microsoft BI

Plaatshouder

Given the nature of its business, MSF Supply is an organization that has to deal with a lot of data. In order to optimize some of its business processes and to better serve the operational units that work in the field, MSF Supply is looking to improve its reporting and analysis capability.

In order to achieve this, MSF Supply has defined a comprehensive and enterprise-wide BI initiative that includes the construction of a data warehouse, next to setting up a best-practice reporting and analysis environment. The technology selected consisted of the MS SQL Server 2012 suite, including SSIS, SSAS, SSRS and MS Master Data Services.

Geïntegreerd Performance Management in de openbare sector

Plaatshouder

In de afgelopen jaren heeft De Lijn een grootschalige data warehouse omgeving geïmplementeerd die momenteel gebruikt wordt door meer dan 300 gebruikers. De Business Intelligence omgeving bovenop het datawarehouse wordt gebruikt voor rapporterings- en analysemogelijkheden rond functionele gebieden zoals HR analytics (productiviteit van de chauffeur, absentïsme, gewerkte overuren, planning werknemers, ...), reis-ticketinformatie (zowel voor operationele- als marketing doeleinden, ...), wagenpark-beheer (GPS-gegevens, gereden kilometers, onderhoud, brandstofverbruik, kost per voertuig in functie van ouderdom voertuig, ...), financiële gegevens (budget versus actual, subsidies van de overheid, kosten gerelateerd aan de onderaanneming ...) en verkeersongevallen. Naast deze inzichten stuurt het datawarehouse ook de plannings- en budgetteringscyclus van VMM De Lijn.
De gebruikte technologie omvat IBM Cognos Business Intelligence, IBM Cognos TM1 en IBM Datastage op een DB/2 platform op iSeries.
Tot slot is De Lijn momenteel ook een case aan het voorbereiden om een data warehouse appliance te implementeren om de snel groeiende vraag naar nog meer analyse-domeinen, voor nog meer gebruikers en toepassingen te kunnen blijven ondersteunen.

Senior Data warehouse Design & Project/Program Management

Plaatshouder

De Vlaamse Milieu Maatschap voorziet de interne gebruikers van beleidsinformatie voor de jaarlijkse externe rapportering, de meetnetwerken, controle op lozen van vuil water en de water- en luchtkwaliteit in Vlaanderen. Voor de analyse, design en implementatie van de volledige Business Intelligence & Data Warehousing omgeving doet de VMM beroep op de expertise van element61.

Implementatie van een BI-Saas oplossing voor productie rapportering & analyse

Plaatshouder

Reynders Etiketten was op zoek naar een professionele BI oplossing als alternatief voor hun bestaande Excel rapportering. element61 heeft voor Reynders een Microsoft SQL Server gebaseerde oplossing gebouwd, in een Software-as-a-Service ("Cloud") architectuur. De scope van het project bestond erin om een rapporterings- en analyseomgeving te bouwen met focus op de productiedata van de drukpersen.

Management Dashboard voor Performance Management in de uitzendsector

Plaatshouder

Dit project betreft het bouwen van een data warehouse en dashboard op groepsnivo. Het data warehouse voor USG People Corporate is een integratie van een groot aantal operationele systemen. Dit wordt ontsloten via een OLAP laag en een management dashboard dat zowel door corporate management als door het operationeel management in de verschillende regio’s gebruikt wordt om hun performantie op te volgen.

Pagina's

Abonneren op RSS - DW - Data Warehousing & Modeling