DW - Data Warehousing & Modeling

Common dimensions

Wanneer een data model gedefinieerd is in een data warehouse context, is het zeer belangrijk om de bijhorende dimensies behoorlijk te definiëren. Op deze manier kan dezelfde dimensie makkelijk herbruikt worden binnen een andere context. Common of gemeenschappelijke dimensies zijn dus standaard dimensies, welke gedeeld kunnen worden tussen data modellen of ster schemas. Het zijn dimensies die hetzelfde betekenen hebben in combinatie met om het even welke facts met dewelke ze ge-join-ed kunnen worden.

Base table

Een Basis Tabel (Base Table) wordt vaak ook een feiten tabel (Fact Tabel) genoemd, en bevat numerische data op het laagst mogelijke niveau van detail opdat de informatie dan met zoveel mogelijk dimensionele gegevens kan gecombineerd worden.

Star schemas

Algemeen gesproken zijn er twee dimensionele modelleringstechnieken die gebruikt worden binnen een data warehouse context : ster schemas enerzijds en snowflake schema anderzijds.

Beide technieken vinden hun oorsprong binnen de dimensionele modelleer technieken van Ralph Kimball. Een ster schema is de geprefereerde techniek.

De kenmerken van het sterschema zijn :

Slice and dice

Dit is het manipuleren van data waarbij alle mogelijke combinaties van dimensies worden aangewend om de bijbehorende numerische waarden te tonen. Bij dit proces wordt er typisch gebruik gemaakt van een OLAP tool.

Slowly changing dimension

"Slowly changing dimensions” vormen een set van data warehouse technieken om met historiek om te gaan binnen een dimensie. Het is belangrijk aan te stippen dat dimensies steed gerelateerd worden aan facts en terwijl facts quasi altijd transactioneel georiënteerd zijn met een bijhorende datum, zijn dimensies dit niet. Daarom kan het zijn dat ook dimensies historiek vereisen.

Er bestaan 3 basis types :

The Data Warehouse ETL Toolkit: Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming, and Delivering Data

In this book Ralph Kimball, a true visionary in the area of data warehousing, explains how the extract, transform, and load (ETL) needs to be properly planned, designed and build in order to deliver data in a presentation-ready format.

SAP BW 7.3

SAP Business Warehouse Release 7.3 was introduced in 2011. In this release, features have been added to simplify development effort (using wizards and new modelling objects), technical performance improvements were made and the connectivity was enhanced

Pagina's

Abonneren op RSS - DW - Data Warehousing & Modeling