DW - Data Warehousing & Modeling

Data warehouse automation

Naarmate Business Intelligence matuurder en meer gemeengoed wordt, ontstaat er druk om BI & data warehousing oplossingen op een snellere en goedkopere manier beschikbaar te maken. Vaak ontstaat er dan noodzaak tot verdere automatisering. Dit is het idee van het concept "Data warehouse automatisering" (data warehouse automation).

Primary key

Een primary key is de sleutel van een tabel die toelaat om elke record uniek te identificeren. Eens sleutel kan opgebouwd zijn door één kolom of meerdere kolommen.

ODS - Operational Data Store

De belangrijkste reden waarom men een ODS of Operational Data Store gaat opzetten is om de gebruikers de mogelijkheid te bieden om operationele rapportages te gaan uitvoeren. De ODS kan beschouwd worden als een (gedeeltelijke) copie van het operationele systeem of bronsysteem.

Measure or metric

Een measure is een numerische expressie. Deze waarde wordt samen met dimensionele informatie op rapporten gebruikt en kan bestaan uit ruwe cijfers, geagregeerde waarden of wiskundige functies.

Granularity

De granulariteit is het detailniveau waarin de numerische informatie is opgeslagen in het data warehouse en meer bepaald in de fact tabellen.

Foreign key

Een foreign key of vreemde sleutel zorgt voor de verbinding van twee tabellen, die toelaat om gerelateerde informatie te gebruiken.

Fact table

Een fact tabel bevat alle numerieke informatie voor één bepaald business proces in de context van meedere gerelateerde dimensie tabellen. Bv. een verkoop fact bevat aantal verkochte hoeveelheden, omzet, winst, etc. De granulariteit wordt best zo laag mogelijk gehouden teneinde zoveel mogelijk verschillende rapporten of analyses toe te laten.

EDW - Enterprise Data Warehouse

Dit is een data warehouse die alle dimensionele en fact gegevens van de gehele organisatie bevat. De bijhorende definities zijn doorheen het ganse bedrijf geaccepteerd. Het enterprise data warehouse is genormaliseerd en wordt bepaald door de bronsystemen die het ontsluit.

Dimension table

De attributen of velden van een dimensie tabel beschrijven alle mogelijke karakteristieken of eigenschappen van deze dimensie. In een data warehouse met sterschemas zullen deze tabellen zich in de gedenormaliseerde vorm bevinden.

Pagina's

Abonneren op RSS - DW - Data Warehousing & Modeling