DW - Data Warehousing & Modeling

Measure or metric

Een measure is een numerische expressie. Deze waarde wordt samen met dimensionele informatie op rapporten gebruikt en kan bestaan uit ruwe cijfers, geagregeerde waarden of wiskundige functies.

Granularity

De granulariteit is het detailniveau waarin de numerische informatie is opgeslagen in het data warehouse en meer bepaald in de fact tabellen.

Foreign key

Een foreign key of vreemde sleutel zorgt voor de verbinding van twee tabellen, die toelaat om gerelateerde informatie te gebruiken.

Fact table

Een fact tabel bevat alle numerieke informatie voor één bepaald business proces in de context van meedere gerelateerde dimensie tabellen. Bv. een verkoop fact bevat aantal verkochte hoeveelheden, omzet, winst, etc. De granulariteit wordt best zo laag mogelijk gehouden teneinde zoveel mogelijk verschillende rapporten of analyses toe te laten.

EDW - Enterprise Data Warehouse

Dit is een data warehouse die alle dimensionele en fact gegevens van de gehele organisatie bevat. De bijhorende definities zijn doorheen het ganse bedrijf geaccepteerd. Het enterprise data warehouse is genormaliseerd en wordt bepaald door de bronsystemen die het ontsluit.

Dimension table

De attributen of velden van een dimensie tabel beschrijven alle mogelijke karakteristieken of eigenschappen van deze dimensie. In een data warehouse met sterschemas zullen deze tabellen zich in de gedenormaliseerde vorm bevinden.

Dimension

Een dimensie tabel bevat alle beschrijvende informatie voor één enkele entiteit in de context van één of meerdere gerelateerde fact tabellen. Bv. een klant dimensie bevat een klant nummer, naam, adres, contacten, etc.

Data Vault

Dit is één van de mogelijke wijzen waarop een database of data warehouse gestructureerd kan worden. De data die gehaald kan worden uit verschillende bronsystemen is op een zodanige wijze opgeslaagen dat het een complete historiek bevat, die op elk moment in de tijd kan geraadpleegd worden. De data vault architectuur bevat drie basis entiteiten, namelijk hub, link en satelliet.

Consolidation (Data)

Het consolideren van informatie is het proces om data, die bestaat in verschillende systemen en in verschillende formaten, op te slaan op een centrale plaats en in een uniforme manier die toegankelijk is voor meerdere gebruikers en verschillende applicaties.

Pagina's

Abonneren op RSS - DW - Data Warehousing & Modeling