DW - Data Warehousing & Modeling

SAP BW Extractor

Een extractor is het programma in SAP ERP die
kan worden geactiveerd om de data te capteren en voor te bereiden in een
extract structuur vooraleer over te brengen naar SAP BW. Het programma kan het resultaat zijn van een
standaard DataSource of een zelf gebouwde DataSource. Deze kan een volledig
laadproces of delta-laad proces beschrijven. 
De sectie van het programma dat de data transfer
verzorgt wordt opgeroepen vanuit SAP BW. Indien de extractor een delta type is,

SAP BW Business Content

 

SAP levert standaard BW objecten en volledige
datastromen aan tot en met queries, rapporten en rollen die kunnen worden
geïnstalleerd vanuit de Business Content. 

Klanten kunnen deze objecten gebruiken in hun
zelf gebouwde datastromen, of deze gebruiken als template voor de bouwfase van
het BW project.

 

SAP BW Process Chain

De
volgorde van de ETL laad stappen kan worden vastgelegd in een Process Chain. De
chain kan bestaan uit verschillende type stappen
(InfoPackages, DTP’s, ABAP programma’s, event
triggers, BPC processen, …). De BW administrator kan laadprocessen plannen en
controleren via de Process Chain monitor.

SAP BW Transformation

De transformatie is het programma dat InfoProviders
met elkaar kan mappen. Het is de kern van de ETL in BW, aangezien hier alle
data transformaties worden gedefinieerd. 
De mapping gebeurt tussen 2 (of meerdere) InfoObjecten,
waarbij transformatie regels kunnen worden gedefinieerd en indien nodig met ABAP
code. Om data te laden met een transformatie, moet men een Data Transfer
Process (DTP) lanceren die gelinkt is aan de transformatie.

SAP BW DataSource

Een DataSource is het object dat de
karakteristieken beschrijft om data over te brengen van van een extern syteem
naar BW. Er zijn een aantal standaard DataSources beschikbaar om data over te
brengen van SAP ERP. Ander type DataSources connecteren op externe databases en
flat files. 
Door middel van InfoPackages kan men de
eigenlijke data loads triggeren, zodat de programma’s in SAP/andere bronsystemen
worden opgestart om de data over te brengen naar BW.

SAP BW InfoProvider

SAP
BW beschikt over verschillende objecten die gebruikt worden bij de
rapportering.

Deze objecten worden ‘InfoProviders’ genoemd aangezien ze
informatie bevatten dat geconsumeerd wordt door de eindgebruiker van SAP
Business Intelligence.

Voorbeelden van InfoProviders :

SAP BW InfoObject

Het laagste niveau van metadata dat men kan vinden in de SAP Business Warehouse.

Men maakt een onderscheid tussen twee types : karakteristieken – die de dimensies beschrijven waarmee men analyses uitvoert – en ‘key figures’ – die de numerische data beschrijven betreffende de kern van de analyse. De metadata definitie is opgebouwd uit technische karakteristieken (data type, lengte, conversie routine, ...) en beschrijvende karakteristieken (tekst en attribuut Master Data, hiërarchiën, navigationele karakteristieken, ...).

Snowflake schemas

Algemeen gesproken zijn er twee dimensionele modelleringstechnieken die gebruikt worden binnen een data warehouse context : ster schemas enerzijds en snowflake schema anderzijds. Beide technieken vinden hun oorsprong binnen de dimensionele modelleer technieken van Ralph Kimball.

Kenmerken van het snowflake schema :

Pagina's

Abonneren op RSS - DW - Data Warehousing & Modeling