DW - Data Warehousing & Modeling

SAP BW DataSource

Een DataSource is het object dat de
karakteristieken beschrijft om data over te brengen van van een extern syteem
naar BW. Er zijn een aantal standaard DataSources beschikbaar om data over te
brengen van SAP ERP. Ander type DataSources connecteren op externe databases en
flat files. 
Door middel van InfoPackages kan men de
eigenlijke data loads triggeren, zodat de programma’s in SAP/andere bronsystemen
worden opgestart om de data over te brengen naar BW.

SAP BW InfoProvider

SAP
BW beschikt over verschillende objecten die gebruikt worden bij de
rapportering.

Deze objecten worden ‘InfoProviders’ genoemd aangezien ze
informatie bevatten dat geconsumeerd wordt door de eindgebruiker van SAP
Business Intelligence.

Voorbeelden van InfoProviders :

SAP BW InfoObject

Het laagste niveau van metadata dat men kan vinden in de SAP Business Warehouse.

Men maakt een onderscheid tussen twee types : karakteristieken – die de dimensies beschrijven waarmee men analyses uitvoert – en ‘key figures’ – die de numerische data beschrijven betreffende de kern van de analyse. De metadata definitie is opgebouwd uit technische karakteristieken (data type, lengte, conversie routine, ...) en beschrijvende karakteristieken (tekst en attribuut Master Data, hiërarchiën, navigationele karakteristieken, ...).

Snowflake schemas

Algemeen gesproken zijn er twee dimensionele modelleringstechnieken die gebruikt worden binnen een data warehouse context : ster schemas enerzijds en snowflake schema anderzijds. Beide technieken vinden hun oorsprong binnen de dimensionele modelleer technieken van Ralph Kimball.

Kenmerken van het snowflake schema :

Data warehouse automation

Naarmate Business Intelligence matuurder en meer gemeengoed wordt, ontstaat er druk om BI & data warehousing oplossingen op een snellere en goedkopere manier beschikbaar te maken. Vaak ontstaat er dan noodzaak tot verdere automatisering. Dit is het idee van het concept "Data warehouse automatisering" (data warehouse automation).

Primary key

Een primary key is de sleutel van een tabel die toelaat om elke record uniek te identificeren. Eens sleutel kan opgebouwd zijn door één kolom of meerdere kolommen.

ODS - Operational Data Store

De belangrijkste reden waarom men een ODS of Operational Data Store gaat opzetten is om de gebruikers de mogelijkheid te bieden om operationele rapportages te gaan uitvoeren. De ODS kan beschouwd worden als een (gedeeltelijke) copie van het operationele systeem of bronsysteem.

Pagina's

Abonneren op RSS - DW - Data Warehousing & Modeling