DW - Data Warehousing & Modeling

SAP BW DataStore object (DSO)

Een BW DataStore Object stelt een gewone fysieke tabel voor. In een data flow wordt dit object typisch gebruikt als Enterprise Data Warehouse laag, om (historische) transactionele data op te slaan alvorens ze door te laden naar de rapporteringslaag.Het is ook het object waar de SID’s worden aangemaakt en de delta’s worden verwerkt. Voor rapporteringsdoeleinden wordt aangeraden dit object enkel te gebruiken voor het weergeven van transactionele data op het laagste niveau van detail.

SAP BW Extractor

Een extractor is het programma in SAP ERP die kan worden geactiveerd om de data te capteren en voor te bereiden in een extract structuur vooraleer over te brengen naar SAP BW. Het programma kan het resultaat zijn van een standaard DataSource of een zelf gebouwde DataSource. Deze kan een volledig laadproces of delta-laad proces beschrijven. De sectie van het programma dat de data transfer verzorgt wordt opgeroepen vanuit SAP BW. Indien de extractor een delta type is, zal deze ook worden opgestart om de delta queue op te vullen met nieuwe en gewijzigde records.

SAP BW InfoObject

Het laagste niveau van metadata dat men kan vinden in de SAP Business Warehouse.

Men maakt een onderscheid tussen twee types : karakteristieken – die de dimensies beschrijven waarmee men analyses uitvoert – en ‘key figures’ – die de numerische data beschrijven betreffende de kern van de analyse. De metadata definitie is opgebouwd uit technische karakteristieken (data type, lengte, conversie routine, ...) en beschrijvende karakteristieken (tekst en attribuut Master Data, hiërarchiën, navigationele karakteristieken, ...).

SAP BW InfoProvider

SAP BW beschikt over verschillende objecten die gebruikt worden bij de rapportering.

Deze objecten worden ‘InfoProviders’ genoemd aangezien ze informatie bevatten dat geconsumeerd wordt door de eindgebruiker van SAP Business Intelligence.

Voorbeelden van
InfoProviders :

 

SAP BW InfoSource

Een InfoSource is een concept dat verplicht was in de oude 3.x dataflows.

Het was een view die het mogelijk maakte SAP velden te mappen met InfoObjecten, aanwezig tussen DataSource en InfoProvider.

In de nieuwste versie is dit geen verplicht object, maar het is nog steeds beschikbaar. Men komt dit nog steeds tegen in verschillende Business Content dataflows.

SAP BW Transformation

De transformatie is het programma dat InfoProviders met elkaar kan mappen. Het is de kern van de ETL in BW, aangezien hier alle data transformaties worden gedefinieerd. De mapping gebeurt tussen 2 (of meerdere) InfoObjecten, waarbij transformatie regels kunnen worden gedefinieerd en indien nodig met ABAP code. Om data te laden met een transformatie, moet men een Data Transfer Process (DTP) lanceren die gelinkt is aan de transformatie.

Microsoft SQL Server Database Engine Tuning Advisor

De Microsoft SQL Server Database Engine Tuning Advisor helpt u bij het optimaliseren van uw database door optimale sets van indexen, geïndexeerde views en partities te identificeren zonder dat een grote kennis van de databasestructuur vereist is. De Advisor adviseert u door het analyseren van een bepaalde workload, op basis van trace?bestanden en trace-tabellen of T-SQL-scripts.

Snowflake schemas

Algemeen gesproken zijn er twee dimensionele modelleringstechnieken die gebruikt worden binnen een data warehouse context : ster schemas enerzijds en snowflake schema anderzijds. Beide technieken vinden hun oorsprong binnen de dimensionele modelleer technieken van Ralph Kimball.

Kenmerken van het snowflake schema :

SAP BW analysis process

Dit zijn afzonderlijke processen die kunnen worden ontwikkeld naast de ETL processen. Men kan hier gebruik maken van data mining concepten als regressie analyse, decision tree prediction, ...
Deze processen worden vaak gebruikt om resultaten van queries weg te schrijven, joins op te zetten met verschillende datasets, complexe berekeningen uit te voeren, ...

Pagina's

Abonneren op RSS - DW - Data Warehousing & Modeling