DW - Data Warehousing & Modeling

SQL Query

Een query is een vraagstelling aan een database, vertaald in een SQL-taal met een bepaalde data set als resultaat.

SAP BW variable

Een
BW variabele is een parameter die wordt gebruikt in verschillende prompts (BEx,
DTP, InfoPackage) om data te filteren, die dan vervolgens kan worden opgevuld
door user input of een user exit.

Dit wordt vaak gebruikt in een BEx query.

SAP BW query monitor

De
query monitor in BW kan men aanroepen via transactie RSRT en wordt gebruikt om
queries te testen en controleren in de SAP GUI. Men kan queries debuggen, cache
settings wijzigen, SQL trace weergeven, etc....

SAP BW InfoSource

Een
InfoSource is een concept dat verplicht was in de oude 3.x dataflows.

Het was
een view die het mogelijk maakte SAP velden te mappen met InfoObjecten,
aanwezig tussen DataSource en InfoProvider.

In de nieuwste versie is dit geen
verplicht object, maar het is nog steeds beschikbaar. Men komt dit nog steeds tegen in
verschillende Business Content dataflows.

SAP BW Aggregates

Aggregates
zijn eigenlijk ‘mini-cubes’ die worden gebouwd op een bestaande InfoCube, om
data te pre-aggregeren zodoende de rapporteringsperformantie te verbeteren.

Normaliter worden deze aangemaakt na de BW
go-live als men problemen vaststelt met de performantie.

SAP BW Extractor

Een extractor is het programma in SAP ERP die
kan worden geactiveerd om de data te capteren en voor te bereiden in een
extract structuur vooraleer over te brengen naar SAP BW. Het programma kan het resultaat zijn van een
standaard DataSource of een zelf gebouwde DataSource. Deze kan een volledig
laadproces of delta-laad proces beschrijven. 
De sectie van het programma dat de data transfer
verzorgt wordt opgeroepen vanuit SAP BW. Indien de extractor een delta type is,

SAP BW Business Content

 

SAP levert standaard BW objecten en volledige
datastromen aan tot en met queries, rapporten en rollen die kunnen worden
geïnstalleerd vanuit de Business Content. 

Klanten kunnen deze objecten gebruiken in hun
zelf gebouwde datastromen, of deze gebruiken als template voor de bouwfase van
het BW project.

 

SAP BW Process Chain

De
volgorde van de ETL laad stappen kan worden vastgelegd in een Process Chain. De
chain kan bestaan uit verschillende type stappen
(InfoPackages, DTP’s, ABAP programma’s, event
triggers, BPC processen, …). De BW administrator kan laadprocessen plannen en
controleren via de Process Chain monitor.

SAP BW Transformation

De transformatie is het programma dat InfoProviders
met elkaar kan mappen. Het is de kern van de ETL in BW, aangezien hier alle
data transformaties worden gedefinieerd. 
De mapping gebeurt tussen 2 (of meerdere) InfoObjecten,
waarbij transformatie regels kunnen worden gedefinieerd en indien nodig met ABAP
code. Om data te laden met een transformatie, moet men een Data Transfer
Process (DTP) lanceren die gelinkt is aan de transformatie.

Pagina's

Abonneren op RSS - DW - Data Warehousing & Modeling