DW - Data Warehousing & Modeling

SAP BW DataStore object (DSO)

Een BW DataStore Object stelt een gewone fysieke tabel voor. In een data flow wordt dit object typisch gebruikt als Enterprise Data Warehouse laag, om (historische) transactionele data op te slaan alvorens ze door te laden naar de rapporteringslaag.Het is ook het object waar de SID’s worden aangemaakt en de delta’s worden verwerkt. Voor rapporteringsdoeleinden wordt aangeraden dit object enkel te gebruiken voor het weergeven van transactionele data op het laagste niveau van detail.

SAP BW analysis authorisatie

Dit authorisatie concept is specifiek ontworpen voor SAP BW.  Het maakt gebruik van authorisatie objecten die worden aangemaakt via transactie RSECADMIN om toegang te linken aan karakteristieken die als authorisatie relevant zijn aangevinkt. Deze objecten kunnen dan als volgt worden toegewezen aan gebruikers via rollen of rechtsreeks aan user id’s. Men maakt vaak gebruik van dit concept om authorisatie op te zetten via organisationele data om zo de zichtbaarheid van gegevens te controleren.

SAP BW Statistics

De ‘BW statistieken’ is standaard Business Content beschikbaar om performantie- en gebruikstatistieken te analyzeren. Dit zijn volledige datastromen die kunnen worden geactiveerd om de nodige data bij te houden om deze statistieken te berekenen.

SAP BW analysis process

Dit zijn afzonderlijke processen die kunnen worden ontwikkeld naast de ETL processen. Men kan hier gebruik maken van data mining concepten als regressie analyse, decision tree prediction, ...
Deze processen worden vaak gebruikt om resultaten van queries weg te schrijven, joins op te zetten met verschillende datasets, complexe berekeningen uit te voeren, ...

SQL Query

Een query is een vraagstelling aan een database, vertaald in een SQL-taal met een bepaalde data set als resultaat.

SAP BW variable

Een
BW variabele is een parameter die wordt gebruikt in verschillende prompts (BEx,
DTP, InfoPackage) om data te filteren, die dan vervolgens kan worden opgevuld
door user input of een user exit.

Dit wordt vaak gebruikt in een BEx query.

SAP BW query monitor

De
query monitor in BW kan men aanroepen via transactie RSRT en wordt gebruikt om
queries te testen en controleren in de SAP GUI. Men kan queries debuggen, cache
settings wijzigen, SQL trace weergeven, etc....

SAP BW InfoSource

Een
InfoSource is een concept dat verplicht was in de oude 3.x dataflows.

Het was
een view die het mogelijk maakte SAP velden te mappen met InfoObjecten,
aanwezig tussen DataSource en InfoProvider.

In de nieuwste versie is dit geen
verplicht object, maar het is nog steeds beschikbaar. Men komt dit nog steeds tegen in
verschillende Business Content dataflows.

SAP BW Aggregates

Aggregates
zijn eigenlijk ‘mini-cubes’ die worden gebouwd op een bestaande InfoCube, om
data te pre-aggregeren zodoende de rapporteringsperformantie te verbeteren.

Normaliter worden deze aangemaakt na de BW
go-live als men problemen vaststelt met de performantie.

Pagina's

Abonneren op RSS - DW - Data Warehousing & Modeling