DW - Data Warehousing & Modeling

Alert

Een alarm refereert naar automatische signalen of korte berichten die gestuurd kunnen worden via SMS, een email of een indicator op een dashboard of een rapport. Ze roepen op tot actie nadat een bepaalde event is opgetreden. Ze worden eveneens gebruikt om bepaalde taken aan verantwoordelijken toe te kennen of om bepaalde individuen te informeren omtrent bepaalde dringende problemen. Deze alarmen kunnen voortspruiten uit de resultaten van een rapport of uit bepaalde queries.

Spreadmart

Een spreadmart is waarbij de werknemers een zicht hebben op corporate data omdat elk departement op de eigen data vertrouwt, die in spreadsheets wordt bijgehouden.

SAP HANA

SAP HANA is een in-memory database platform voor het verwerken in real-time van grote volumes aan operationele en transactionele data.

Scheduling

Scheduling omvat verschillende taken, de benodigde tijd en de resources die beschikbaar moeten zijn om deze taken tot een goed einde te brengen.

Schedulen biedt de mogelijkheid om te bepalen wanneer een bepaald proces plaats dient te vinden in de toekomst, waarbij rekening wordt gehouden met de resources, activiteiten en timing condities.

Structured query language (SQL)

Structured query language (SQL) staat voor een gestructureerde taal voor het opvragen van data uit een database.

SQL is de standaard taal hiervoor in functie van een relationele database. SQL hanteert hiertoe een klassieke set van Engelse key woorden, om data te query-en (of op te vragen), te beschrijven, te manipuleren (of wijzigen) en in het algemeen te beheren.

View

Een view is een manier om bepaalde informatie uit een database voor te stellen.

Sommige opties om data te bekijken op deze manier zijn volgens een bepaalde volgorde, met een ander label, het verbergen van bepaalde elementen of ook wel het aggregeren van bepaalde velden.

26 Feb 2015 Thursday
Op 26 februari 2015 organiseert element61 zijn jaarlijkse Microsoft Business Analytics Day, gericht op het leveren van inzichten in management informatie met behulp van de Microsoft Business Analytics portfolio.

Automate your ETL testing and deliver quicker and better results

afbeelding van Davy Knuysen

Testing ETL projects - used for Extracting data, Transforming it according to reporting requirements and Loading it into the data warehouse - is very complex because of many reasons. Typically huge amounts of data are handled and data comes often from multiple sources that need to be combined. Sometimes, the data is loaded incrementally, sometimes it needs to be reloaded in full. These ETL-flows can also apply all kinds of complex calculations and transformations on the data.

27 Nov 2014 Thursday
Op 27 november 2014 organiseert element61 zijn jaarlijkse SAP Business Analytics & Performance Management evenement, met een focus op het opleveren van betere, meer accurate en dynamische Budgetten, Forecasts en Financiële en Business...

Pagina's

Abonneren op RSS - DW - Data Warehousing & Modeling