DW - Data Warehousing & Modeling

Data mapping

Het mappen van data is het proces waarbij twee verschillende data modellen met elkaar gelinkt worden. Het wordt gebruikt in software engineering om informatie te beschrijven. Het wordt binnen data warehousing gebruikt om een bron data model te linken met een doel data model, waarbij additioneel de verschillende transformaties tussen beide modellen worden omschreven. 

Change data capture (CDC)

Change data capture (CDC) is het process om veranderingen te capteren die aan data in een data bron worden aangebracht en om ze daarna toe te passen doorheen heel de organisatie. CDC minimaliseert de resources die nodig zijn voor ETL processen omdat het zorgt voor een minimum data set die enkel de wijzigingen bevat. Het doel van CDC is, om het synchroon zijn van data, doorheen de verschillende applicaties te verzekeren.

Scheduling

Scheduling omvat verschillende taken, de benodigde tijd en de resources die beschikbaar moeten zijn om deze taken tot een goed einde te brengen.

Schedulen biedt de mogelijkheid om te bepalen wanneer een bepaald proces plaats dient te vinden in de toekomst, waarbij rekening wordt gehouden met de resources, activiteiten en timing condities.

Structured query language (SQL)

Structured query language (SQL) staat voor een gestructureerde taal voor het opvragen van data uit een database.

SQL is de standaard taal hiervoor in functie van een relationele database. SQL hanteert hiertoe een klassieke set van Engelse key woorden, om data te query-en (of op te vragen), te beschrijven, te manipuleren (of wijzigen) en in het algemeen te beheren.

Percentage of total

Het betreft hier het visualiseren van data in een tabel als een percentage van het totaal van alle data, gebruikmakend van het percentage van een rij of het percentage van een kolom. Een gebruiker kan bijvoorbeeld ‘Verkoop in een bepaalde regio’ tonen als een percentage van de totale verkoop voor alle regio’s.

Data scientist

Een data wetenschapper is een job titel voor een werknemer of business intelligence consultant die extreem goed is in het analyseren van data, met in het bijzonder grote hoeveelheden data en met het toepassen van statistiek & data mining technieken hierop, om op deze manier een competitief voordeel te bieden aan de business.

Data mashup

Een data mashup is de integratie van heterogene digitale data van verschillende data bronnen in functie van business doeleinden.

Data latency

Data latency, in een data warehouse contekst, is het tijdsinterval tussen de creatie van de data in het bron system en het tijdstip waarop diezelfde data beschikbaar komt voor gebruikers in het business intelligence platform.

Prototyping

De constructie van een gedeeltelijk systeem bedoelt om bepaalde aspecten van het beoogde systeemgedrag te demonstreren met als doel de nodige gebruikers acceptatie te verkrijgen of ook om de nodige technische haalbaarheid vast te stellen.

Pagina's

Abonneren op RSS - DW - Data Warehousing & Modeling