DW - Data Warehousing & Modeling

02 Jun 2015 Tuesday
The IBM Connect event brings together the former events known as SolutionsConnect and BusinessConnect. The agenda is build around Cloud, Analytics, Commerce, Systems and Security and targets professionals in Finance (Risk/Legal), Marketing &...

Building the Data Warehouse

Bill Inmon is one of the true pioneers of data warehousing and his "Building the Data Warehouse” is an absolute must read for every self-respecting data warehouse professional. First published in 1990, it provides a comprehensive introduction into the core concepts and methods of data warehousing. This new edition covers the latest developments and comes with some new chapters on understanding methods for handling unstructured data in a data warehouse; storing data across multiple storage media; examining the pros and cons of relational vs.

Data scientist

Een data wetenschapper is een job titel voor een werknemer of business intelligence consultant die extreem goed is in het analyseren van data, met in het bijzonder grote hoeveelheden data en met het toepassen van statistiek & data mining technieken hierop, om op deze manier een competitief voordeel te bieden aan de business.

Data quality

Data kwaliteit omvat aspecten zoals beschikbaarheid, compleetheid, accuuraatheid, consistentie, relevantie and tijdigheid van de data. Een hoge data kwaliteit is essentieel voor business intelligence.

Voorbeelden van slechte data kwaliteit: ontbrekende velden, oud of niet accurate informatie, data conflicten, niet toegankelijke data.

Data mashup

Een data mashup is de integratie van heterogene digitale data van verschillende data bronnen in functie van business doeleinden.

Data mapping

Het mappen van data is het proces waarbij twee verschillende data modellen met elkaar gelinkt worden. Het wordt gebruikt in software engineering om informatie te beschrijven. Het wordt binnen data warehousing gebruikt om een bron data model te linken met een doel data model, waarbij additioneel de verschillende transformaties tussen beide modellen worden omschreven. 

Data latency

Data latency, in een data warehouse contekst, is het tijdsinterval tussen de creatie van de data in het bron system en het tijdstip waarop diezelfde data beschikbaar komt voor gebruikers in het business intelligence platform.

Pagina's

Abonneren op RSS - DW - Data Warehousing & Modeling