Wouter Vanhoutte

Wouter Vanhoutte - element61
Business Analytics experience
12 jaar
Principal Performance Management Architect

Wouter Vanhoutte is actief in Business Intelligence, Performance Management & Data Warehousing sinds 2008. Wouter Vanhoutte behaalde een diploma Handelsingenieur Bedrijfseconomie & Strategie aan de KULeuven, met een extra specialisatie-jaar in accountancy & revisoraat.

Hij begon zijn carrière als SAP consultant in 2007 en werkte in financiële en custom-built SAP projecten vooraleer hij zijn eerste ervaring opdeed met SAP Business Warehousing, begin 2008.

In zijn eerste missies als SAP BW consultant werkte hij voornamelijk op het technische luik, waardoor hij een diepe kennis ontwikkelde van SAP Bex Queries, ETL en extractor ontwikkeling. In meer recentere projecten was hij meer gericht op de functionele analyse van management rapportering en KPI's en het design van het SAP BW datamodel, ETL en SAP Bex rapporten. Hij deed ook ervaring op in SAP BPC op SAP BW, waar hij zich vooral specialiseerde in de integratie van SAP CO, BW en BPC, met ook reeds een eerste kennismaking met SAP Business Objects.

Tijdens zijn carrière kwam Wouter in aanraking met verscheidene functionele processen in SAP, met name Finance, Controlling, Material Management, Sales & Distribution en Customer Relationship Management. Zijn grootste kennis en competenties liggen in het domein Controlling, waarvoor hij ook custom-built oplossingen ontworp en bouwde in SAP BW. Sinds 2013 focust Wouter op SAP BPC implementaties zowel met SAP Netweaver & BW integratie als SAP BPC Microsoft.

In zijn vrije tijd is Wouter een actief jogger en voetballer.