Vous êtes ici

Lessius Mechelen en element61 finaliseren EFRO-project rond "Business Intelligence in de Cloud voor KMO's"

SaaS BI (Software-as-a-Service BI) of "Business Intelligence in the cloud" kan een
positieve bijdrage leveren voor kmo’s in het sneller en efficiënter meetbaar maken
van de bedrijfsprestaties en is bovendien financieel voordeliger.

Het aflopend EFRO-Vlaanderen in Actie project
"SaaS BI bij kmo’s” onderzocht de afgelopen 2 jaar het potentieel van Business Intelligence in de Cloud
voor kmo’s. In januari 2010 ging dit onderzoeksproject van start met als doel het
onderzoeken van het potentieel van dit model voor betere bedrijfssturing. In het licht van deze problematiek
bundelden Lessius Mechelen en element61 hun expertise. De hoofddoelstelling van
het project was een efficiënte en strategische bedrijfswerking te bev­orderen
en bestaande middelen bij KMO’s beter aan te wenden door de implementatie van SaaS
Business Intelligence.

Realisaties

Tijdens de afgelopen 2 jaar werden
7 kmo’s geselecteerd en begeleid bij de implementatie van een Business
Intelligence (BI) SaaS-platform (Software-as-a-Service). Het project werkte hiervoor
samen met toonaangevende ICT vendors,
die het SaaS BI platform leverden voor dit onderzoeks- en begeleidingsproject. De
uitgevoerde activiteiten situeerden zich in een technologie verkenning,
verbetering van de besturingsmogelijkheden bij kmo’s via het meetbaar maken van
de bedrijfsprestaties, de ontwikkeling van een implementatie methodologie, het
begeleiden van kmo’s bij de implementatie en tenslotte het verspreiden van de
resultaten.

In 2010 werden na een call for cases de 2 eerste kmo’s geselecteerd als pilootproject.
Op basis van de ervaringen bij deze 2 piloot implementaties werd een
methodologie ontwikkeld om het begeleidingsproces te optimaliseren. In 2011
werden 5 nieuwe kmo’s begeleid. De begeleiding van een kmo duurde gemiddeld
tussen de 40 à 50 dagen telkens over een periode van ongeveer 3 maanden.
Volgende kmo’s werden begeleid Biobest, Reynders Etiketten, Europal, Avitor,
Katho, Verachtert en Televic.

Promotor Lessius stond in voor het vooronderzoek, de begeleiding, de
kennisvalorisatie en disseminatie. Op basis van een technologie verkenning naar
de SaaS-BI spelers in de markt werd het meest geschikte end-to-end SaaS BI
platform voor kmo’s geselecteerd in juni 2010. Via een online bevraging werd
een inventarisatie van de behoeftes en de drempels rond SaaS BI bij KMO’s
uitgevoerd. De eerste resultaten werden in juni 2011 bekendgemaakt.

Co-promotor element61 stond in voor de strategische en
technologische begeleiding van de op te zetten omgeving bij de geselecteerde
KMO’s.

Conclusie

KMO’s geven aan dat "BI in the cloud”
een positieve bijdrage kan leveren voor het sturen van het bedrijf. Ze zien
vooral voordelen in het sneller meetbaar maken van de bedrijfsprestaties, de
capaciteit op aanvraag eigen aan het cloud model en betere en snellere analyses
mogelijkheden voor management. SaaS biedt als belangrijk voordeel dat het de kosten
verlaagt doordat er geen investeringen zijn in servers, hardware, onderhoud en
software en vooral investeringen in vaak eenmalige kennisopbouw. Zo worden de
beschikbare middelen geoptimaliseerd in functie van de nodige capaciteit voor
de kmo. De investeringkost wordt vervangen door een maandelijkse kost. Kmo’s
geven dus als even belangrijk voordeel aan dat "BI in the cloud” ook financieel
voordeliger is.

Toch vinden KMO’s het
geen eenvoudige beslissing om de stap richting "BI in the cloud” te nemen. De
meest prangende knelpunten voor kmo’s zijn voornamelijk beveiligingskwesties,
het flexibel zijn van de cloud oplossing zelf en de integratie met andere IT en
cloud systemen. Indien "BI in the cloud”
in de toekomst verder wil groeien, zal het zeker verder aandacht moeten
besteden aan deze knelpunten.

Om de stap naar SaaS BI vloeiend te laten verlopen is het belangrijk dat
kmo’s een goed inzicht hebben in wat hun behoeften zijn op het vlak van
management -rapportering. Een duidelijk plan van aanpak rond de integratie met
bestaande systemen die lokaal draaien is daarbij ook cruciaal. Een derde partij
die ervaring heeft met dergelijke BI-projecten kan daarbij begeleiden. We raden
kmo’s aan om daarbij met betrouwbare partijen te werken die ervaring met SaaS
BI projecten kunnen voorleggen.

Verspreiding
resultaten

Tussen 25 oktober 2011 en 15
december 2011 werd een roadshow georganiseerd op 5 verschillende locaties in
Vlaanderen om de resultaten van het onderzoek bekend te maken. Tijdens de roadshow getuigden de deelnemende KMO's
over hun ervaringen en werden de "lessons learned” en "Best practices” gedeeld. Het volledige onderzoeksrapport kan ingekeken
worden op : bicc.lessius.eu.

Post Date

Lundi 30 avril 2012